logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน3

Description

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

รหัสสินค้า : SF1210
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบเป็น กอดอกไม้แบบสวน2ชั้น สแตนด์คู่
มีดอกไม้หลังหีบและมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด

ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้, เบญจมาศ, เตยลาย, ดอกซ่อนกลิ่น, คาร์เนชั่น, ดอกคัตเตอร์, มัม และ ใบพลูจีบ
วัสดุ : กระบะ และ โอเอซิส

flower_select_065_0flower_select_064