logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน9

Description

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

รหัสสินค้า : SF1204
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบเป็น กอดอกไม้แบบสวน2ชั้น และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : ใบเตยลาย, คาร์เนชั่น, มัม, เบญจมาศ, กล้วยไม้, ใบมอญเซล่า และ ใบทางหมาก
วัสดุ : กระบะ และ โอเอซิส

flower_select_053_0