logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ10

Description

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

รหัสสินค้า : SF1354
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบสั่งทำพิเศษ แบบ modern ทำเป็นสวนนำ้ตก มีดอกไม้หลังหีบ
และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : ซ่อนกลิ่น, เบญจมาศ, คาร์เนชั่น, หน้าวัว, มัม และ ต้นไม้สำหรับจัดสวน
วัสดุ : กระบะ, โอเอซิส และ แจกันใบใหญ่

 

flower_select_048_0