logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ11

Description

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

รหัสสินค้า : SF1353
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ
รายละเอียดสินค้า :  จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบสั่งทำพิเศษ แบบ modern มีดอกไม้หลังหีบ มี 4 สแตนด์
และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : ต้นไม้สำหรับจัดสวน, มัม, เบญจมาศ, หน้าวัว, เยบิล่า, คาร์เนชั่น, ใบมอญ และ ใบเตยลาย
วัสดุ : กระบะ, โอเอซิส และ สแดนด์

flower_select_044_0