logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ17

Description

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

รหัสสินค้า : SF1305
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบสั่งทำพิเศษ แบบ modern ทำเป็นพุ่มระย้า 5 พุ่ม
และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : เบญจมาศ, มัม, เยบิล่า, คาร์เนชั่น, หน้าวัว และ อมาลาทัส
วัสดุ : กระบะ, โอเอซิส และ แจกัน

รายละเอียดสินค้า :
จัดดอกไม้หน้ศศพแบบสวน

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบสั่งทำพิเศษ แบบ modern ทำเป็นพุ่มระย้า 5 พุ่ม
และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด

  1. เบญจมาศ
  2. มัม
  3. เยบิล่า
  4. คาร์เนชั่น
  5. หน้าวัว
  6. อมาลาทัส
    วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ : กระบะ, โอเอซิส และ แจกัน

flower_select_038_0