logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้แบบสวน13

Description

 

สุริยาหีบศพ ให้บริการหลังความตาย โลงศพ รถรับศพ ดอกไม้ ครบวงจร

รหัสสินค้า : SF1201
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน
รายละเอียดสินค้า :  จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบเป็น กอดอกไม้แบบสวน2ชั้น และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : ขิงแดง, เบญจมาศ, มัม, คาร์เนชั่น, กล้วยไม้ และ ใบพลูจีบ
วัสดุ : กระบะ และ โอเอซิส

 

รายละเอียดสินค้า
จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพแบบเป็นกอดอกไม้แบบสวน และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด

  1. ขิงแดง
  2. เบญจมาศ
  3. มัม
  4. คาร์เนชั่น
  5. กล้วยไม้
  6. ใบพลูจีบ
    วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ : กระบะ และ โอเอซิส

flower_select_063_0