logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

Description

  • บริเวณลอยอังคาร : ฐานทัพเรือสัตหีบ
  • เรือสำหรับ 30 ที่นั่ง
  • ลุ้งลอยอังคาร
  • อุปกรณ์ที่มีให้เครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร
  • พิธีกรทำพิธี
  • รถตู้รับส่งญาตินั่งได้ 10 ที่นั่ง
  • เจ้าหน้าที่ดูแล 1 คน
  • ระยะเวลาในการประกอบพิธี :  1 ชั่วโมง

ติดต่อ โทร 061-819-3523