logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ10

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

หัสสินค้า : SF1414
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบกอผูกหัวเสาและราว
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัม, เยบิล่า, เบญจมาศ, กล้วยไม้ และ คาร์เนชั่น
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_018_0