logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ12

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1412
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบพุ่มผูกหัวเสาและมีราว
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัม, เยบิล่า, เบญจมาศ, กล้วยไม้ และ คาร์เนชั่น

วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_028_0