logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ15

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1408
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบมีหัวเสา
ดอกไม้ที่ใช้จัด : ดอกเบิร์ด, กล้วยไม้, ดอกสไปเดอร์เขียว, ใบทางหมาก, ดอกซ่อนกลิ่น, ดอกกระเจียว, ดอกอมาลาทัส, มัม และ หน้าวัวขาว

วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_008_0