logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ16

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1407
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบmodern มีหัวเสา
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้, เยบิล่า, อมาลาทัส, เฟิร์นนาคราช, พุ่มบานไม่รู้โรยสีขาว, เตยลาย, ใบมอญเทอล่า, สวอนแพนท์ และ หน้าวัว

วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_016_0