logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ19

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1404
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบสวนโค้งและกอตั้ง 10 กอ 2 โค้ง
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กุหลาบชมพูบานเย็น และ กล้วยไม้ขาว
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_010_2