logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ2

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1424
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบผูกหัวเสา
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัมขาว, เยบิล่าแดง, ใบพุด, เบญจมาศขาว, กล้วยไม้ขาว, คาร์เนชั่นแดง และ ใบทางหมาก

วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_026_0