logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ20

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1403
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบกอผูก ด้านหน้า 14 กอ 2 ราว
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้, มัม, หน้าวัว (ขาว) และ เบญจมาศ
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_014_0

flower_select_088