logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ21

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1402
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบกอผูกและราวบันได
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้, คาร์เนชั่น, เยบิล่า (ส้ม/แดง), เบญจมาศ และ มัม
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_009_0