logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ3

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1423
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบผูกหัวเสา และ ราวบันได
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัมขาว, กล้วยไม้, เบญจมาศขาว, ใบทางหมาก, เยบิล่าโอโรสไส้ดำ และ ใบพุด

วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_012_0