logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ4

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1415
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุราวบันไดแบบเป็นเส้น
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้ขาว, กล้วยไม้ม่วง, ใบทางหมาก, คาร์เนชั่นชมพูบานเย็น, ใบพุด และ เยบิล่าชมพู
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_019_5