logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ7

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1419
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบกอผูกกับกอตั้งรวมกัน หัวเสาด้านละ 10 กอ กอตั้งด้านละ 5 กอ
ดอกไม้ที่ใช้จัด : เบญจมาศ, คาร์เนชั่น, ใบพุด, มัม, กล้วยไม้, หน้าวัว และ ใบทางหมาก
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_031_0