logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

พวงหรีด59

Description

พวงหรีดดอกไม้สด

รหัสสินค้า : SF1502
ชื่อสินค้า : พวงหรีดดอกไม้สด
รายละเอียดสินค้า : พวงหรีดดอกไม้สด

สุริยาหีบศพเรามีพวงหรีดดอกไม้สดหลากหลายแบบ จัดด้วยดอกไม้ที่สดใหม่ทุกวัน หลากหลายขนาดตั้งแต่ เส้นผ่านศูนย์กลางของพวงหรีด 90, 120, 140, 150 ซม.

ลักษณะการจัดดอกไม้ : พวงหรีดดอกไม้สด

หมายเหตุ : ดอกไม้ที่ใช้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลแต่ทางร้านจะจัดดอกไม้ทดแทนให้รูปทรงเหมือนสินค้าในรูปมากที่สุดซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการสั่งซื้อ

SAMSUNG
SAMSUNG