logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

หีบคริสต์

Description

หีบคริสต์

รหัสสินค้า : SF057
ชื่อสินค้า : หีบคริสต์
รายละเอียดสินค้า : หีบสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ทรงหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก

หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบคริสต์ 

  • หีบสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ทรงหกเหลี่ยม
  • ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล
  • รอบตัวหีบติดที่จับและไม้กางเขน
  • ตัวหีบทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก