logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

หีบทรงธรรมประกายทองฐาน 3 ชั้น

Description

หีบทรงธรรมประกายทองฐาน 3 ชั้น

ชื่อสินค้า : หีบทรงธรรมประกายทองฐาน 3 ชั้น
รายละเอียดสินค้า : หีบทรงธรรมประกายทองฐาน 3 ชั้น เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 3 ชั้น พ่นสีทองรอบทั้งใบ ตกแต่งขอบด้วยลวดลายสีทอง ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และประดับตกแต่งด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม เรียบและหรูหรา

หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบทรงธรรมประกายทองฐาน 3 ชั้น

  • ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • มีฐานรอง 3 ชั้น
  • ตัวหีบพ่นด้วยสีทองรอบทั้งใบ เรียบและหรูหราด้วยการตกแต่งขอบด้วยลวดลายสีทอง
  • ประดับตกแต่งด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม เรียบและหรูหรา
  • ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม