logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

หีบไม้อัดลายสักฐาน 3 ชั้น

Description

หีบไม้อัดลายสักฐาน 3 ชั้น

ชื่อสินค้า : หีบไม้อัดลายสักฐาน 3 ชั้น
รายละเอียดสินค้า : หีบไม้อัดลายสักฐาน 3 ชั้น ติดลายเทพพนม เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานรอง 3 ชั้น ทำจากไม้อัดลายสัก ทาด้วยเชลแล็กเพื่อให้เห็นความสวยงามของลวดลาย ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ มีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบประดับด้วย เทพพนม นางฟ้า เพื่อความสวยงาม ตัวหีบมีความคงทนแข็งแรงสูง

หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบไม้อัดลายสักฐาน 3 ชั้น

  • ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • มีฐานรอง 3 ชั้น
  • ทาด้วยเชลแล็กเพื่อให้เห็นความสวยงามของลวดลายเมื่อสะท้อนกับแสงไฟ
  • ตัวหีบประดับด้วย เทพพนม นางฟ้า เพื่อความสวยงาม
  • ตัวหีบมีความคงทนแข็งแรงสูง
  • ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม