Set 1


Set 1


หีบศพ สุริยาหีบศพ โลงศพ โลงศพพรีเมี่ยม สุริยาแคราย สุริยาคลองหลวง set
หีบศพ สุริยาหีบศพ โลงศพ suriya สุริยาแคราย สุริยาคลองหลวง
หีบศพพรีเมี่ยม โลงศพพรีเมี่ยม สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ หีบศพคุณภาพดี
หีบศพพรีเมี่ยม โลงศพพรีเมี่ยม สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ หีบศพคุณภาพดี
หีบศพพรีเมี่ยม โลงศพพรีเมี่ยม สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ หีบศพคุณภาพดี

1. บริการรถรับส่ง ระยะทาง 1
2. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
3. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
4. หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น

**หมายเหตุ**

แพ็คเกจนี้ไม่รวมบริการฉีดยารักษาสภาพศพและดอกไม้หน้าศพ หากลูกค้าต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-950-0989

เงื่อนไข

1. ระยะทางรถรับส่ง “ระยะทาง1” หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จากสุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนดทางเราจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกินหรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งสินค้าไปต่างจังหวัด ทางเรายินดีบริการแต่จะต้องคำนวนค่าบริการจัดส่งตามระยะทางตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

2. ห้ามเปลี่ยนแปลงสินค้าใน Package แต่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้

3. กรณีที่ลูกค้าซื้อ Package แล้วไม่สามารถรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งได้เนื่องจากติดเงื่อนไขบางประการ ทางร้านจะให้เป็นส่วนลดในการซื้อแพ็คเกจแทน

4. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าหรือ Package ทางร้านจะขอหักค่าดำเนินการเป็นจำนวน 30% ราคาสินค้าหรือ Package