logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
โปรโมชั่น SILVER สุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น SILVER สุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น SILVER สุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น SILVER สุริยาหีบศพ ทางสุริยาหีบศพมีโปรโมชั่นจัดงานศพแบบครบวงจรให้ท่านได้เลือกใช้อย่างสะดวก ทางเราจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีบรรจุศพให้ครบทั้งหมด รวมไปถึงบริการรถรับส่ง มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยเคลื่อนย้าย และสอนประกอบการจัดพิธี วันนี้สุริยาหีบศพได้รวบรวมโปรโมชั่นของ SILVER มาให้ทุกท่านได้ทราบกันว่ามีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ

1. โปรโมชั่น SILVER 1

โปรโมชั่น-SILVER-สุริยาหีบศพ

 1. บริการรถรับส่ง
 1. บุภายในผ้านวม
 1. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 1. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 1. ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 1. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 1. ดอกไม้กรอบรูป
 1. ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 1. โลงศพขอบเทพพนม
 1. ผ้าแพรคลุมศพ
 1. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

โลงศพสุริยา โลงศพรุ่น : โลงศพขอบเทพพนม

 • เป็นโลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบประดับลายเทพพนมและนางฟ้า
 • ฐานโลงศพ : ตัวโลงศพที่มุมทั้งสี่ยกสูงขึ้นเป็นขอบฐานของโลงศพ
 • ที่ตัวโลงศพ : ประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนมและนางฟ้า
  เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง
 • ภายในโลงศพ : บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และ
  บุผ้านวม สีชมพู หรือ สีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและ นุ่มสบาย

ขนาดของโลงศพโดยประมาณ – โลงศพมาตรฐาน

 • ขนาดความกว้างของโลงศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของโลงศพ ยาว : 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของโลงศพ สูง : 45 เซนติเมตร

2. โปรโมชั่น SILVER 2

โปรโมชั่น-SILVER-สุริยาหีบศพ

 1. บริการรถรับส่ง
 1. บุภายในผ้านวม
 1. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 1. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 1. ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 1. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 1. ดอกไม้กรอบรูป
 1. ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 1. โลงศพเทพพนมฐาน 1 ชั้น
 1. ผ้าแพรคลุมศพ
 1. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

โลงศพสุริยา โลงศพรุ่น : โลงศพเทพพนมฐาน 1 ชั้น

 • ลักษณะโลงศพเป็นโลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบประดับลายนูนเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
 • ฐานโลงศพ : ตัวโลงศพยกสูงขึ้น 1 ชั้น เป็นขอบฐานของโลงศพ
 • ที่ตัวโลงศพ : ประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
  เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง
 • ภายในโลงศพ : บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และ
  บุผ้านวม สีชมพู หรือ สีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและ นุ่มสบาย

ขนาดของโลงศพโดยประมาณ – โลงศพมาตรฐาน

 • ขนาดความกว้างของโลงศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของโลงศพ ยาว : 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของโลงศพ สูง : 55 เซนติเมตร

3. โปรโมชั่น SILVER 3

โปรโมชั่น-SILVER-สุริยาหีบศพ

 1. บริการรถรับส่ง
 1. บุภายในผ้านวม
 1. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 1. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 1. ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 1. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 1. ดอกไม้กรอบรูป
 1. ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 1. โลงศพเทพพนมฐาน 2 ชั้น
 1. ผ้าแพรคลุมศพ
 1. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

โลงศพสุริยา โลงศพรุ่น : โลงศพเทพพนมฐาน 2 ชั้น

 • ลักษณะโลงศพเป็นโลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบประดับลายนูนเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
 • ฐานโลงศพ : ตัวโลงศพยกสูงขึ้น 2 ชั้น เป็นขอบฐานของโลงศพ
 • ที่ตัวโลงศพ : ประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
  เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง
 • ภายในโลงศพ : บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และ
  บุผ้านวม สีชมพู หรือ สีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและ นุ่มสบาย

ขนาดของโลงศพโดยประมาณ – โลงศพมาตรฐาน

 • ขนาดความกว้างของโลงศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของโลงศพ ยาว : 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของโลงศพ สูง : 65 เซนติเมตร

4. โปรโมชั่น SILVER 4

โปรโมชั่น-SILVER-สุริยาหีบศพ-3

 1. บริการรถรับส่ง
 1. บุภายในผ้านวม
 1. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 1. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 1. ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 1. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 1. ดอกไม้กรอบรูป
 1. ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 1. โลงศพเทพพนมฐาน 3 ชั้น
 1. ผ้าแพรคลุมศพ
 1. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

โลงศพสุริยา โลงศพรุ่น : โลงศพเทพพนมฐาน 3 ชั้น

 • ลักษณะโลงศพเป็นโลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบประดับลายนูนเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
 • ฐานโลงศพ : ตัวโลงศพยกสูงขึ้น 3 ชั้น เป็นขอบฐานของโลงศพ
 • ที่ตัวโลงศพ : ประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
  เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง
 • ภายในโลงศพ : บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และ
  บุผ้านวม สีชมพู หรือ สีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและ นุ่มสบาย

ขนาดของโลงศพโดยประมาณ – โลงศพมาตรฐาน

 • ขนาดความกว้างของโลงศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของโลงศพ ยาว : 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของโลงศพ สูง : 95 เซนติเมตร

5. โปรโมชั่น SILVER 5

โปรโมชั่น-SILVER-สุริยาหีบศพ-4

 1. บริการรถรับส่ง
 1. บุภายในผ้าต่วน
 1. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 1. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 1. ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 1. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 1. ดอกไม้กรอบรูป
 1. ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 1. โลงศพสติ๊กเกอร์มุกทองฐาน 3 ชั้น
 1. ผ้าแพรคลุมศพ
 1. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

โลงศพสุริยา โลงศพรุ่น : โลงศพสติ๊กเกอร์มุกทองฐาน 3 ชั้น

 • ลักษณะโลงศพเป็นโลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกโลงศพด้วยสติ๊กเกอร์มุก มีให้เลือกหลากหลายสีทั้ง สีทอง, สีขาว, สีน้ำเงิน, และสีดำ
 • ที่ตัวโลงศพ : ลวดลายสติ๊กเกอร์เป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
 • ฐานโลงศพ : ตัวโลงศพยกสูงขึ้น 3 ชั้น เป็นขอบฐานของโลงศพ
 • ภายในโลงศพ : บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และ
  บุผ้านวม สีชมพู หรือ สีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและ นุ่มสบาย

ขนาดของโลงศพโดยประมาณ – โลงศพมาตรฐาน

 • ขนาดความกว้างของโลงศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของโลงศพ ยาว : 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของโลงศพ สูง : 75 เซนติเมตร

6. โปรโมชั่น SILVER 6

โปรโมชั่น-SILVER-สุริยาหีบศพ-5

 1. บริการรถรับส่ง
 1. บุภายในผ้าต่วน
 1. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 1. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 1. ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 1. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 1. ดอกไม้กรอบรูป
 1. ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 1. โลงศพผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
 1. ผ้าแพรคลุมศพ
 1. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

โลงศพสุริยา โลงศพรุ่น : โลงศพผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น

 • ลักษณะโลงศพเป็นโลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกโลงศพด้วยผ้าตาดสีทอง
 • ที่ตัวโลงศพ : ประดับลายนูนสูงเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
 • ฐานโลงศพ : ตัวโลงศพยกสูงขึ้น 3 ชั้น เป็นขอบฐานของโลงศพ
 • ภายในโลงศพ : บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และ
  บุผ้านวม สีชมพู หรือ สีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและ นุ่มสบาย

ขนาดของโลงศพโดยประมาณ – โลงศพมาตรฐาน

 • ขนาดความกว้างของโลงศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของโลงศพ ยาว : 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของโลงศพ สูง : 75 เซนติเมตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับโปรโมชั่น SILVER ของสุริยาหีบศพ ในโปรโมชั่น SILVER ทั้งหมดมี 6 โปรโมชั่น ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะทางสุริยาหีบศพจัดทำโปรโมชั่นนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายของท่านในการเลือกใช้บริการต่าง ๆ หากท่านต้องการทราบเกี่ยวกับโลงศพมาตรฐาน และโลงศพแบบอื่น ๆ สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ Suriya Funeral ได้เลยนะคะ และสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับหีบศพ โลงศพ หรือ การจัดงานศพ และอุปกรณ์ในการทำพิธีแบบครบวงจร มีทุกศาสนาทุกรูปแบบ สามารถปรึกษาสุริยาหีบศพได้เลยนะคะ หรือสามารถดูในเว็บไซต์ Suriya Funeral เพื่อขอดูโปรโมชั่นในการจัดงานศพ หีบศพ โลงศพ ดอกไม้หน้าโลงศพ หรือรถรับส่งได้ เมื่อถึงเวลาในการเคลื่อนย้ายจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด โดยทางเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. ด้วยประสบการณ์ด้านโลงศพที่ยาวนาน การันตีคุณภาพโลงศพ และบริการของทางเรา มีโลงศพให้เลือกมากกว่า 100 แบบ อาทิ โลงศพเทพพนม โลงศพไม้สัก โลงศพจำปา โลงศพคริสต์ เป็นต้น หากเกิดข้อสงสัยเรื่อง หีบศพ โลงศพ ดอกไม้หน้าโลงศพ สามารถปรึกษาได้ที่ โทร 02-950-0989 ได้ตลอด 24 ชม. เรายินดีให้บริการค่ะ

สามารถติดต่อได้ที่

Website: www.suriyafuneral.com

Line : @Suriyagroup

Tel: 02-950-0989 ได้ตลอด 24 ชม.

หีบศพ โลงศพ

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย