Author: Gutjung_writer

8 เรื่องที่มาและความเชื่อของโลงศพ

8 เรื่องที่มาและความเชื่อของโลงศพ 8 เรื่องที่มาและความเชื่อของโลงศพ โลงศพหรือหีบศพที่บรรจุร่างของมนุษย์หลังสิ้นลมหายใจ เปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้ายที่คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ ซึ่งมักจะทำด้วยไม้ในรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม มีความยาวมากกว่าความกว้าง ตามขนาดร่างกายของมนุษย์ ลักษณะของโลงศพมีความแตกต่างกันไปตามธรรมเนียม ความเชื่อในแต่ละศาสนา สุริยาหีบศพมีความเชื่อของโลงศพมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน มีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ     1.โลงศพ เกิดขึ้นจากความกลัวผีตั้งแต่ยุคโบราณเพื่อป้องกันไม่ให้ผีหรือวิญญาณกลับมาหาคนเป็นได้อีก จึงเป็นที่มาของโลงศพตามความเชื่อเรื่องผีที่มีมานานนับพันปีก่อนคริสตกาล โดยจุดเริ่มต้นของโลงศพที่ทำให้เข้าใจได้ว่า เกิดจากความเชื่อเรื่องความหวาดกลัวผีหรือวิญญาณนั้นมาจากชาวสุเมเรียนโบราณ ซึ่งจะมีการฝังศพในตะกร้าที่สานจากกิ่งไม้เล็ก ๆ โดยจะมัดร่างกายและศีรษะติดกับเท้าของคนที่เสียชีวิต เพราะเชื่อว่าจะป้องกันไม่ให้กลับมาหลอกหลอนใครได้ และในเวลาต่อมาได้มีการคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบของโลงศพขึ้นใหม่ให้มีความมิดชิดมากขึ้น ก่อนจะนำไปฝังและวางทับด้วยหินก้อนใหญ่ ซึ่งนอกจากจะใช้หินเป็นสัญลักษณ์ของหลุมศพแล้ว และยังเป็นการปิดปากหลุมเพื่อป้องกันวิญญาณอีกด้วย   2.คนไทยยุคก่อนใช้วิธีห่อศพด้วยเสื่อและนำไปพาดไว้ตามต้นไม้ใหญ่ในป่าช้า เป็นการทำศพค้างรอให้ร่างเน่าเปื่อยไปเอง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างคล้ายกันในประเทศแถบเอเชียบางประเทศ แต่ในเวลาต่อมายุคสมัยเปลี่ยนไป มีความเจริญมากขึ้น ประเทศไทยจึงเริ่มนำโลงศพมาใช้เก็บร่างผู้เสียชีวิต ลดความไม่น่าดู ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคระบาดจากศพได้ โดยเชื่อว่าเป็นอิทธิพลที่มาจากวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์   3.การเคาะโลงศพเรียกกินข้าว เมื่อร่างไร้วิญญาณถูกบรรจุอยู่ในโลงศพไปแล้ว แต่ยังมีความผูกพันกับคนที่ยังอยู่ ทำให้เกิดความเชื่อว่า เพื่อไม่ให้คนที่จากไปต้องหิว จึงต้องเคาะโลงศพเรียกผู้ที่จากไปให้มากินข้าว หรืออาหารที่เราเตรียมไว้ทุกคืนที่ทำพิธีทางศาสนา เป็นความเชื่อที่มีและทำกันมานาน ดังนั้น ในช่วงที่มีบำเพ็ญกุศล ครอบครัวจึงจะจัดเตรียมอาหารที่ผู้เสียชีวิตชอบ มีขนม น้ำดื่ม ไปวางข้างโลงศพพร้อมกับจุดธูปตามจำนวนอาหารและบวกเพิ่มอีก […]

Read Full Article