Category: หีบศพ

หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม)

หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) รหัสสินค้า : SF057 ชื่อสินค้า : หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) รายละเอียดสินค้า : หีบสำหรับศาสนาคริสต์ ทรงหกเหลี่ยมและหกเหลี่ยม รายละเอียดสินค้า : หีบสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ มีทั้งทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก
Read Full Article

หีบจำปาไม้สัก

หีบจำปาไม้สัก หีบจำปาไม้สัก รหัสสินค้า : SF059 ชื่อสินค้า : หีบจำปาไม้สัก รายละเอียดสินค้า :  เป็นหีบทรงจีน (ทรงจำปา) จากไม้สักแท้ ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาว ภายนอกประดับด้วยลายกนกแบบจีน เป็นงานแฮนด์เมดทั้งใบ รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ทาด้วยสีดำ,สีแดง,สีเหลือง ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายในบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต
Read Full Article

หีบคริสต์ (สี่เหลี่ยม)

หีบคริสต์ (สี่เหลี่ยม) หีบคริสต์ (สี่เหลี่ยม) รหัสสินค้า : SF057 ชื่อสินค้า : หีบคริสต์ รายละเอียดสินค้า : หีบสำหรับศาสนาคริสต์ ทรงสี่เหลี่ยม รายละเอียดสินค้า หีบสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ทรงสี่เหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก
Read Full Article

หีบคริสต์

หีบคริสต์ หีบคริสต์ รหัสสินค้า : SF057 ชื่อสินค้า : หีบคริสต์ รายละเอียดสินค้า : หีบสำหรับศาสนาคริสต์ และหกเหลี่ยม รายละเอียดสินค้า หีบสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ทรงหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก
Read Full Article

หีบจำปา (สีแดง)

หีบจำปา (สีแดง) หีบจำปา (สีแดง) รหัสสินค้า : SF056 ชื่อสินค้า : หีบจำปา (สีแดง) รายละเอียดสินค้า :  เป็นหีบทรงจีน (ทรงจำปา) จากไม้สักแท้ ทาด้วย สีแดง ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาว ภายนอกประดับด้วยลายกนกแบบจีน เป็นงานแฮนด์เมดทั้งใบ รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ทาด้วยสีดำ,สีแดง,สีเหลือง ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายในบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต
Read Full Article

หีบจำปา (สีเหลือง)

หีบจำปา (สีเหลือง) หีบจำปา (สีเหลือง) รหัสสินค้า : SF056 ชื่อสินค้า : หีบจำปา (สัเหลือง) รายละเอียดสินค้า :  เป็นหีบทรงจีน (ทรงจำปา) จากไม้สักแท้ ทาด้วย สีเหลือง ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาว ภายนอกประดับด้วยลายกนกแบบจีน เป็นงานแฮนด์เมดทั้งใบ รายละเอียดสินค้า เป็นหีบทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ทาด้วยสีดำ,สีแดง,สีเหลือง ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายในบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต
Read Full Article

หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม)

หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) รหัสสินค้า : SF057 ชื่อสินค้า : หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) รายละเอียดสินค้า : หีบสำหรับศาสนาคริสต์ ทรงหกเหลี่ยมและหกเหลี่ยมรายละเอียดสินค้า : หีบสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ มีทั้งทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก
Read Full Article

หีบจำปา

หีบจำปา หีบจำปา รหัสสินค้า : SF056 ชื่อสินค้า : หีบจำปา รายละเอียดสินค้า :  เป็นหีบทรงจีน (ทรงจำปา) จากไม้สักแท้ ทาด้วยสีดำ,สีแดง,สีเหลือง ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาว ภายนอกประดับด้วยลายกนกแบบจีน เป็นงานแฮนด์เมดทั้งใบ รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ทาด้วยสีดำ,สีแดง,สีเหลือง ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายในบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต
Read Full Article

หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุกน้ำเงิน (โลงเย็น)

หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุกน้ำเงิน (โลงเย็น) หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุกน้ำเงิน (โลงเย็น) รหัสสินค้า : SF060 ชื่อสินค้า : หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น) รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หีบศพปรับอากาศภายในได้ 0 องศา ภายนอกประด้วยลายสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม และนางฟ้า ด้านในสามารถบรรจุหีบศพขนาดธรรมดาขนาด 20-24 นิ้วได้ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพราะโครงหีบทั้งหมดเป็นสแตนเลส รายละเอียดสินค้า เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หีบศพปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม และนางฟ้า รอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบธรรมดาไปจนถึงหีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ที่มีขนาดหีบศพตั้งแต่ 18-24 นิ้ว มีการรับประกันตัวหีบปรับอากาศนาน 1 ปี
Read Full Article