Category: หีบศพแบบคลาสสิค

หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุกน้ำเงิน (โลงเย็น)

หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุกน้ำเงิน (โลงเย็น) หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุกน้ำเงิน (โลงเย็น) รหัสสินค้า : SF060 ชื่อสินค้า : หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น) รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หีบศพปรับอากาศภายในได้ 0 องศา ภายนอกประด้วยลายสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม และนางฟ้า ด้านในสามารถบรรจุหีบศพขนาดธรรมดาขนาด 20-24 นิ้วได้ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพราะโครงหีบทั้งหมดเป็นสแตนเลส รายละเอียดสินค้า เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หีบศพปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม และนางฟ้า รอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบธรรมดาไปจนถึงหีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ที่มีขนาดหีบศพตั้งแต่ 18-24 นิ้ว มีการรับประกันตัวหีบปรับอากาศนาน 1 ปี
Read Full Article

หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น)

หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น) รหัสสินค้า : SF060 ชื่อสินค้า : หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น) รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หีบศพปรับอากาศภายในได้ 0 องศา ภายนอกประด้วยลายสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม และนางฟ้า ด้านในสามารถบรรจุหีบศพขนาดธรรมดาขนาด 20-24 นิ้วได้ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพราะโครงหีบทั้งหมดเป็นสแตนเลส รายละเอียดสินค้า เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หีบศพปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม และนางฟ้า รอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบธรรมดาไปจนถึงหีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ที่มีขนาดหีบศพตั้งแต่ 18-24 นิ้ว มีการรับประกันตัวหีบปรับอากาศนาน 1 ปี รูปทั้งหมด

Read Full Article

หีบปรับอากาศลายนูน3

หีบปรับอากาศลายนูน หีบปรับอากาศลายนูน รหัสสินค้า : SF055 ชื่อสินค้า : หีบปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น) รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรับอากาศภายในได้ 0 องศา ภายนอกประด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย ด้านในสามารถบรรจุหีบขนาด 20-24 นิ้ว ได้ รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบธรรมดาไปจนถึงหีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ที่มีขนาด 20-24 นิ้ว มีการรับประกันตัวหีบนาน 1 ปี
Read Full Article

หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น)

หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น) หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น) รหัสสินค้า : SF060 ชื่อสินค้า : หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น) รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หีบศพปรับอากาศภายในได้ 0 องศา ภายนอกประด้วยลายสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม และนางฟ้า ด้านในสามารถบรรจุหีบศพขนาดธรรมดาขนาด 20-24 นิ้วได้ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพราะโครงหีบทั้งหมดเป็นสแตนเลส รายละเอียดสินค้า เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หีบศพปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม และนางฟ้า รอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบธรรมดาไปจนถึงหีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ที่มีขนาดหีบศพตั้งแต่ 18-24 นิ้ว มีการรับประกันตัวหีบปรับอากาศนาน 1 ปี
Read Full Article

หีบปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น)

หีบปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น) หีบปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น) รหัสสินค้า : SF055 ชื่อสินค้า : หีบปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น) รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรับอากาศภายในได้ 0 องศา ภายนอกประด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย ด้านในสามารถบรรจุหีบขนาด 20-24 นิ้ว ได้ รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบธรรมดาไปจนถึงหีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ที่มีขนาด 20-24 นิ้ว มีการรับประกันตัวหีบนาน 1 ปี
Read Full Article

หีบกระจกทอง

หีบกระจกทอง หีบกระจกทอง รหัสสินค้า : SF051 ชื่อสินค้า : หีบกระจกทอง รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากไม้สักแท้ มีขาแกะสลักเป็นรูปสิงห์ ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาว ภายนอกแกะสลักลายเปลวปิดด้วยทองคำเปลวแท้ ด้านข้างประดับด้วยกระจกใส ด้านในติดกระจกเงา พัดลมดูดอากาศและไฟดาวน์ไลท์ รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวหีบจำจากไม้สักแท้ อายุมากกว่า 25-50 ปี มีขาตั้งแกะสลักเป็นรูปขาสิงห์ ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และประดับตกแต่งด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบแกะสลักลายเปลว ปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 99.99% ดูสว่างไสว หรูหรามีราคา ด้านข้างประดับด้วยกระจกใสและด้านในติดด้วยกระจกเงา นอกจากนี้ยังมีพัดลมดูดอากาศและไฟดาวน์ไลท์ติดตั้งไว้ภายใน เพื่อให้สามารถมองเห็นภายในหีบได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
Read Full Article

หีบกระจกมุก

หีบกระจกมุก หีบกระจกมุก รหัสสินค้า : SF050 ชื่อสินค้า : หีบกระจกมุก รายละเอียดสินค้า : หีบกระจกมุกแท้ เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากไม้สักแท้ มีขาแกะสลักเป็นรูปสิงห์ ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาว ภายนอกแกะแกะสลักลายเปลวฝังด้วยมุก ด้านข้างประดับด้วยกระจกใส ด้านในติดกระจกเงา พัดลมดูดอากาศและไฟดาวน์ไลท์ รายละเอียดสินค้า : หีบกระจกมุกแท้ เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวหีบจำจากไม้สักแท้ อายุมากกว่า 25-50 ปี มีขาตั้งแกะสลักเป็นรูปขาสิงห์ ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และประดับตกแต่งด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบแกะสลักลายเปลวฝังด้วยไข่มุก ดูอ่อนช้อยสวยงาม หรูหรามีราคา ด้านข้างประดับด้วยกระจกใสและด้านในติดด้วยกระจกเงา นอกจากนี้ยังมีพัดลมดูดอากาศและไฟดาวน์ไลท์ติดตั้งไว้ภายใน เพื่อให้สามารถมองเห็นภายในหีบได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
Read Full Article

หีบมุกแกะลายเทพพนมและก้านขด

หีบมุกแกะลายเทพพนมและก้านขด หีบมุกแกะลายเทพพนมและก้านขด รหัสสินค้า : SF049 ชื่อสินค้า : หีบมุก รายละเอียดสินค้า : หีบมุกแกะลายเทพพนมและก้านขด เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานทรงปูน 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้ ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาว ตัวหีบแกะสลักลวดลายเทพนมและก้านขดประดับด้วยมุก เมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม รายละเอียดสินค้า : หีบมุกแกะลายเทพนมและก้านขด เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี มีฐานแบบทรงปูน 3 ชั้น ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบเป็นงานแฮนเมดที่มีความประณีตละเอียดอ่อนอีกทั้งยังคงทนแข็งแรง ภายนอกแกะสลักลวดลายเทพนมและก้านขดประดับด้วยมุก เมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม
Read Full Article

หีบมุกแกะลายสระบัว

หีบมุกแกะลายสระบัว หีบมุกแกะลายสระบัว รหัสสินค้า : SF048 ชื่อสินค้า : หีบมุก รายละเอียดสินค้า : หีบมุกแกะลายสระบัว เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานทรงปูน 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้ ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาว ตัวหีบแกะสลักลวดลายสระบัวประดับด้วยมุก เมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม รายละเอียดสินค้า ; หีบมุกแกะลายสระบัว เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี มีฐานแบบทรงปูน 3 ชั้น ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบเป็นงานแฮนเมดที่มีความประณีตละเอียดอ่อนอีกทั้งยังคงทนแข็งแรง ภายนอกแกะสลักลวดลายสระบัวประดับด้วยมุก เมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม
Read Full Article

หีบมุกแกะลายพิกุล

หีบมุกแกะลายพิกุล หีบมุกแกะลายพิกุล รหัสสินค้า : SF047 ชื่อสินค้า : หีบมุก รายละเอียดสินค้า : หีบมุกแกะลายพิกุล เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานทรงปูน 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้ ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาว ตัวหีบแกะสลักลวดลายพิกุลประดับด้วยมุก เมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม รายละเอียดสินค้า : หีบมุกแกะลายพิกุล เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี มีฐานแบบทรงปูน 3 ชั้น ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบเป็นงานแฮนเมดที่มีความประณีตละเอียดอ่อนอีกทั้งยังคงทนแข็งแรง ภายนอกแกะสลักลวดลายพิกุลประดับด้วยมุก เมื่อสะท้อนกับแสงจะแสดงลวดลายที่สวยงาม
Read Full Article