Category: หีบศพแบบพรีเมี่ยม/สั่งทำพิเศษ

หีบทองครอบ

หีบทองครอบ หีบทองครอบ รหัสสินค้า : SF059 ชื่อสินค้า : หีบทองครอบ รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานทรงปูน ทำจากไม้สักแท้ แกะสลักลายดอกพิกุลปิดทับด้วยทองคำเปลวแท้ที่ตัวหีบ ฝาหีบ และฐานหีบ ตัวหีบทาเชลแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ อายุมากกว่า 25-50 ปี ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบมีความคงทนแข็งแรงสูง รับประกันคุณภาพนาน 1 ปี เหมาะกับการใช้เก็บศพเป็นเวลานาน 100 วัน หรือ 1 ปี ขึ้นไป
Read Full Article

หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย2

หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย2 หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย2 รหัสสินค้า : SF058 ชื่อสินค้า : หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย2 รายละเอียดสินค้า : หีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงธรรม ไม้สักแท้ แกะสลักไม้ด้วยลวดลายสวยงามที่ตัวหีบ ฝาหีบ และฐานหีบ ตัวหีบทาเชลแล็กโชว์ลายไม้สักแท้ อายุมากกว่า 25-50 ปี ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบมีความคงทนแข็งแรงสูง รับประกันคุณภาพนาน 1 ปี เหมาะกับการใช้เก็บศพเป็นเวลานาน 100 วัน หรือ 1 ปี ขึ้นไป
Read Full Article

หีบทรงธรรมพ่นสีครีม

หีบทรงธรรมพ่นสีครีม หีบทรงธรรมพ่นสีครีม รหัสสินค้า : SF054 ชื่อสินค้า : หีบทรงธรรมพ่นสีครีม รายละเอียดสินค้า : หีบทรงสี่เหลี่ยมผื้นผ้า ฐาน 3 ชั้น พ่นสีครีมรอบทั้งใบ ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และประดับตกแต่งด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบพ่นด้วยสีครีมรอบทั้งใบ เรียบและหรูหรา
Read Full Article

หีบทรงธรรมพ่นสีทอง

หีบทรงธรรมพ่นสีทอง หีบทรงธรรมพ่นสีทอง รหัสสินค้า : SF053 ชื่อสินค้า : หีบทรงธรรมพ่นสีทอง รายละเอียดสินค้า : หีบทรงสี่เหลี่ยมผื้นผ้า ฐาน 3 ชั้น พ่นสีทองรอบทั้งใบ ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และประดับตกแต่งด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบพ่นด้วยสีทองรอบทั้งใบ เรียบและหรูหรา เมื่อกระทบแสงไฟจะเกิดประกายสีทองสว่างไสว
Read Full Article

หีบทรงธรรมพ่นทรายปิดทอง

หีบทรงธรรมพ่นทรายปิดทอง หีบทรงธรรมพ่นทรายปิดทอง รหัสสินค้า : SF040 ชื่อสินค้า : หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย
Read Full Article

หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย1

หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย1 หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย1 รหัสสินค้า : SF040 ชื่อสินค้า : หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไทย  มีฐานรอง 1 ชั้น ทำจากไม้สักแท้ อายุมากกว่า 25-50 ปี ทาด้วยเชลแล็กเพื่อให้เห็นความสวยงามของลวดลายตามธรรมชาติของไม้สักแท้เมื่อสะท้อนกับแสงไฟ ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงามและแกะลายขอบหีบ ตัวหีบมีความคงทนแข็งแรงสูง รับประกันคุณภาพนาน 1 ปี เหมาะกับการใช้เก็บศพเป็นเวลานาน 100 วัน หรือ 1 ปี ขึ้นไป หมายเหตุ : ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของไม้ที่นำมาใช้กรุณาโทรสอบถามพนักงานขายของสุริยาหีบได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทรเลย 02-950-0989
Read Full Article

หีบไม้สักทรงธรรมขาสิงห์

หีบไม้สักทรงธรรมขาสิงห์ หีบไม้สักทรงธรรมขาสิงห์ รหัสสินค้า : SF039 ชื่อสินค้า : หีบไม้สักทรงธรรมขาสิงห์ รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไทย ฐาน 1 ชั้น ทำจากไม้สัก เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไทย มีฐานรอง 1 ชั้น ทำจากไม้สักแท้ อายุมากกว่า 25-50 ปี ทาด้วยเชลแล็กเพื่อให้เห็นความสวยงามของลวดลายตามธรรมชาติของไม้สักแท้เมื่อสะท้อนกับแสงไฟ ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบมีความคงทนแข็งแรงสูง รับประกันคุณภาพนาน 1 ปี เหมาะกับการใช้เก็บศพเป็นเวลานาน 100 วัน หรือ 1 ปี ขึ้นไป หมายเหตุ : ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของไม้ที่นำมาใช้ กรุณาโทรสอบถามพนักงานขายของสุริยาหีบได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทรเลย 02-950-0989
Read Full Article

หีบไม้สักแกะลายกุหลาบปิดทองคำเปลว 99%

หีบไม้สักแกะลายกุหลาบปิดทองคำเปลว 99% หีบไม้สักแกะลายกุหลาบปิดทองคำเปลว 99% รหัสสินค้า : SF037 ชื่อสินค้า : หีบไม้สักแกะลายกุหลาบปิดทองคำเปลว 99% รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำจากไม้สักแท้ อายุมากกว่า 25-50 ปีภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาวแกะลายกุหลาบปิดทองคำเปลว ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดเงินจับจีบรอบทั้งใบ ทาด้วยเชลแล็กเพื่อให้เห็นความสวยงามของลวดลายตามธรรมชาติของไม้สักแท้เมื่อสะท้อนกับแสงไฟ ตัวหีบมีความคงทนแข็งแรงสูง รับประกันคุณภาพนาน 1 ปีเหมาะกับการใช้เก็บศพเป็นเวลานาน 100 วัน หรือ 1 ปี ขึ้นไป
Read Full Article

หีบไม้สักแกะลายหลุยส์ปิดทองคำเปลว 99%

หีบไม้สักแกะลายหลุยส์ปิดทองคำเปลว 99% หีบไม้สักแกะลายหลุยส์ปิดทองคำเปลว 99% รหัสสินค้า : SF035 ชื่อสินค้า : หีบไม้สักแกะลายหลุยส์ปิดทองคำเปลว 99% รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานรอง 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้ อายุมากกว่า 25-50 ปี ทาด้วยเชลแล็กเพื่อให้เห็นความสวยงามของลวดลายตามธรรมชาติของไม้สักแท้เมื่อสะท้อนกับแสงไฟ ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆมีความมันวาวสวยงาม ตัวหีบแกะลายหลุยส์ ตัวหีบมีความคงทนแข็งแรงสูง รับประกันคุณภาพนาน 1 ปี เหมาะกับการใช้เก็บศพเป็นเวลานาน 100 วัน หรือ 1 ปี ขึ้นไป
Read Full Article

หีบไม้สักฐาน 3 ชั้นติดลาย

หีบไม้สักฐาน 3 ชั้นติดลาย หีบไม้สักฐาน 3 ชั้นติดลาย รหัสสินค้า : SF034 ชื่อสินค้า : หีบไม้สักฐาน 3 ชั้นติดลาย รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานรอง 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้ อายุมากกว่า 25-50 ปี ทาด้วยเชลแล็กเพื่อให้เห็นความสวยงามของลวดลายตามธรรมชาติของไม้สักแท้เมื่อสะท้อนกับแสงไฟ ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงามแกะลายขอบหีบ ตัวหีบมีความคงทนแข็งแรงสูง รับประกันคุณภาพนาน 1 ปี เหมาะกับการใช้เก็บศพเป็นเวลานาน 100 วัน หรือ 1 ปี ขึ้นไป
Read Full Article