Category: หีบศพแบบมาตรฐาน

หีบบุผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น

หีบบุผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น หีบบุผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น รหัสสินค้า : SF028 ชื่อสินค้า : หีบบุผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 3 ชั้น ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดทองจับจีบย่นรอบใบ เพิ่มความสวยงามเมื่อสะท้อนกับแสงไฟ ประดับด้วยลายใบอ้อยทาผงสีทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 75 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบธรรมดา ลักษณะหีบศพ(โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวหีบศพยกสูงขึ้น 3 ชั้นเป็นขอบฐานของหีบศพ ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดสีทองซึ่งเดินลายจับจีบย่นรอบใบ(ไม่รวมฐานหีบศพ) ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว [...]
Read Full Article

หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 3 ชั้น

หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 3 ชั้น หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 3 ชั้น รหัสสินค้า : SF027 ชื่อสินค้า : หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 3 ชั้น รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 3 ชั้น ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดเงินจับจีบย่นรอบใบเพิ่มความสวยงามเมื่อสะท้อนกับแสงไฟ ประดับด้วยลายใบอ้อยทาผงสีทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 75 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว รายละเอียดสินค้า หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 3 ชั้น เป็นหีบศพ โลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดสีเงิน ซึ่งเดินลายจับจีบย่นรอบใบ(ไม่รวมฐานหีบศพ) ประดับลายนูนเป็นรูปใบอ้อยทาด้วยผงสีทองเพื่อเพิ่มความสวบงาม ที่ฐานหีบศพ : ตัวหีบศพยกสูงขึ้น 3 ชั้นเป็นขอบฐานของหีบศพ ที่ตัวหีบศพ : บุภายนอกด้วยผ้าตาดสีเงินย่นจับจีบรอบใบและ ประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงใบอ้อยทาด้วยผงสีทอง [...]
Read Full Article

หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 2 ชั้น

หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 2 ชั้น หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 2 ชั้น รหัสสินค้า : SF026 ชื่อสินค้า : หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 2 ชั้น รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 2 ชั้น ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดเงินจับจีบย่นรอบใบ เพิ่มความสวยงามเมื่อสะท้อนกับแสงไฟ ประดับด้วยลายใบอ้อยทาผงสีทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 65 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบธรรมดา ลักษณะหีบศพ(โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดสีเงิน ซึ่งเดินลายจับจีบย่นรอบใบ(ไม่รวมฐานหีบศพ) ตัวหีบศพยกสูงขึ้น 2 ชั้นเป็นขอบฐานของหีบศพ บุภายนอกด้วยผ้าตาดสีเงินย่นจับจีบรอบใบและ ประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงใบอ้อยทาด้วยผงสีทอง ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน ขนาดความกว้างของหีบศพ [...]
Read Full Article

หีบบุผ้าตาดเงิน-ทองเรียบฐาน 3 ชั้น

หีบบุผ้าตาดเงิน-ทองเรียบฐาน 3 ชั้น หีบบุผ้าตาดเงิน-ทองเรียบฐาน 3 ชั้น รหัสสินค้า : SF025 ชื่อสินค้า : หีบบุผ้าตาดเงิน-ทองเรียบฐาน 3 ชั้น รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 3 ชั้น ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดทอง-เงินเรียบครึ่งใบ (ไม่รวมฐาน) ที่ตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงที่ฐานหีบบุด้วยผ้าตาดสีเงินและสีทองสลับชั้น เทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นผงทองและสีเงิน ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 75 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบธรรมดา ลักษณะหีบศพ(โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หีบศพยกสูงขึ้น 3 ชั้นเป็นขอบฐานของหีบศพบุด้วยผ้าตาดสีเงินและสีทองสลับชั้น ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดสีทองและเงิน ประดับลายนูนเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม [...]
Read Full Article

หีบบุผ้าตาดเงินเรียบฐาน 2 ชั้น

หีบบุผ้าตาดเงินเรียบฐาน 2 ชั้น หีบบุผ้าตาดเงินเรียบฐาน 2 ชั้น รหัสสินค้า : SF024 ชื่อสินค้า : หีบบุผ้าตาดเงินเรียบฐาน 2 ชั้น รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 2 ชั้น ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดเงิน เทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นผงทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 75 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบธรรมดา ลักษณะหีบศพ(โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดสีเงิน ประดับลายนูนเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย หีบศพยกสูงขึ้น 3 ชั้นเป็นขอบฐานของหีบศพ ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม ขนาดของหีบศพโดยประมาณ [...]
Read Full Article

หีบบุผ้าตาดทองเรียบฐาน 3 ชั้น

หีบบุผ้าตาดทองเรียบฐาน 3 ชั้น หีบบุผ้าตาดทองเรียบฐาน 3 ชั้น รหัสสินค้า : SF023 ชื่อสินค้า : หีบบุผ้าตาดทองเรียบฐาน 3 ชั้น รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 3 ชั้น ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดทองเรียบเต็มใบ ที่ตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นผงทอง ตัวหีบศพมาตรฐานขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 75 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบธรรมดา ลักษณะหีบศพ(โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดสีทองเรียบทั้งใบรวมฐานหีบศพ ประดับลายนูนเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย หีบศพยกสูงขึ้น 3 ชั้นเป็นขอบฐานของหีบศ ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – [...]
Read Full Article

หีบสติ๊กเกอร์มุกฐาน 3 ชั้น

หีบสติ๊กเกอร์มุกฐาน 3 ชั้น หีบสติ๊กเกอร์มุกฐาน 3 ชั้น รหัสสินค้า : SF022 ชื่อสินค้า : หีบสติ๊กเกอร์มุกฐาน 3 ชั้น รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดฐาน 3 ชั้น ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ ภายนอกประดับด้วยสติ๊กเกอร์มุกสีทอง สีดำ สีน้ำเงิน สีขาว รอบทั้งใบ (รวมฐาน)ที่ตัวหีบศพประดับด้วยสติ๊กเกอร์มุกลายเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงาม ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 75 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบธรรมดา ลักษณะหีบศพ(โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกหีบศพด้วยสติ๊กเกอร์มุก มีให้เลือกหลากหลายสีทั้ง สีทอง , สีขาว, สีน้ำเงิน และสีดำ ซึ่งลวดลายสติ๊กเกอร์เป็นรูปเทพพนม นางฟ้า [...]
Read Full Article

หีบขอบ

หีบขอบ หีบขอบ รหัสสินค้า : SF021 ชื่อสินค้า : หีบขอบ รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพ โลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาและพ่นด้วยสีขาวรอบใบที่มุมทั้งสี่เป็นขอบฐาน ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณ ความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 45 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบธรรมดา ลักษณะหีบศพ(โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวโดยรอบเพื่อให้สีเรียบเนียน หีบศพที่มุมทั้งสี่ยกสูงขึ้นเป็นขอบฐานของหีบศพ ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว) ขนาดความยาวของหีบศพ [...]
Read Full Article

หีบขอบเทพนมผ้าตาดทองเรียบ

หีบขอบเทพนมผ้าตาดทองเรียบ หีบขอบเทพนมผ้าตาดทองเรียบ  รหัสสินค้า : SF020 ชื่อสินค้า : หีบขอบเทพพนมผ้าตาดทองเรียบ รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพ โลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาและพ่นด้วยสีขาวรอบใบที่มุมทั้งสี่เป็นขอบฐาน ที่ตัวหีบศพบุภายนอกด้วยผ้าตาดทองเรียบ(ไม่รวมฐาน) ประดับตกแต่งด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนมและนางฟ้าเพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นผงทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 45 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบธรรมดา ลักษณะหีบศพ(โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบประดับลายเทพพนมและนางฟ้าบุภายนอกด้วยผ้าตาดสีเงินเรียบ หีบศพที่มุมทั้งสี่ยกสูงขึ้นเป็นขอบฐานของหีบศพ ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว) ขนาดความยาวของหีบศพ [...]
Read Full Article

หีบขอบเทพพนมผ้าตาดเงินเรียบ

หีบขอบเทพพนมผ้าตาดเงินเรียบ หีบขอบเทพพนมผ้าตาดเงินเรียบ รหัสสินค้า : SF019 ชื่อสินค้า : หีบขอบเทพพนมผ้าตาดเงินเรียบ รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพ โลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาและพ่นด้วยสีขาวรอบใบที่มุมทั้งสี่เป็นขอบฐาน ที่ตัวหีบศพบุภายนอกด้วยผ้าตาดเงินเรียบ(ไม่รวมฐาน) ประดับตกแต่งด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนมและนางฟ้าเพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นผงทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณ ความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 45 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบธรรมดา ลักษณะหีบศพ(โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบประดับลายเทพพนมและนางฟ้าบุภายนอกด้วยผ้าตาดสีเงินเรียบ ตัวหีบศพที่มุมทั้งสี่ยกสูงขึ้นเป็นขอบฐานของหีบศพ ภายนอกด้วยผ้าตาดสีเงินประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนมและนางฟ้าเพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว) [...]
Read Full Article