Tag: ขายโลงศพครบวงจร

พวงหรีดสำคัญอย่างไร

พวงหรีดสำคัญอย่างไร           พวงหรีดสำคัญอย่างไร พวงหรีด หมายถึง ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ ซึ่งการนำพวงหรีดมาวางไว้เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยและให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นการแสดงความรักและคิดถึงต่อผู้ล่วงลับ โดยพวงหรีดจะเป็นการบอกกล่าวถึงช่วงที่ผู้ล่วงลับยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นการให้ที่ระลึกถึงตลอดไปถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ซึ่งจะมีการอธิบายให้เข้าใจกันได้ว่าพวงหรีดนั้น เป็นได้มากกว่าการแสดงความเสียใจ หรือการไว้อาลัย โดยพวงหรีดจะมีความสำคัญ ดังนี้ 1.เป็นตัวแทนที่ทำให้คนมาร่วมงานศพจะรับรู้ถึงสิ่งดี ๆ ที่ผู้เสียชีวิตได้ทำเอาไว้           การวางพวงหรีดก็เป็นการบอกเล่าถึงสิ่งที่ผู้ล่วงลับได้เคยกระทำ ซึ่งการที่มีพวงหรีดเยอะในงานนั้น อาจจะเป็นเพราะผู้ล่วงลับได้มีความเมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ทำให้มีผู้อื่นเคารพ รักใคร่ ซึ่งการที่มีการนำพวงหรีดมาวางก็จะเป็นการระลึกถึงผู้ล่วงลับ โดยที่ยังไม่ได้ลืมสิ่งที่ผู้ล่วงลับได้กระทำเอาไว้ หากมีพวงหรีดมาวางไว้จำนวนมาก แสดงว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะต้องมีคนที่รักใคร่มากมายแน่นอน 2.เป็นการเติมสีสันให้กับงาน เพื่อไม่ให้งานดูหม่นหมองจนเกินไป           พวงหรีดต่าง ๆ มักจะมีสีสันหลากหลาย ส่วนใหญ่จะเป็นพวงหรีดดอกไม้สดที่มักจะให้สีสันสวยงาม เพื่อเป็นการตัดสีโทนสีขาว และสีดำภายในงาน ซึ่งบรรยากาศของงานก็ทำให้หม่นหมอง และเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเสียใจ การที่มีพวงหรีดที่สวย […]

Read Full Article