Tag: ร้านขยโลงศพ

ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมในงานศพ (ตอนที่ 1)

ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมในงานศพ (ตอนที่ 1)   ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมในงานศพ (ตอนที่ 1) พิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น และในแต่ละประเทศนั้นก็ล้วนมีความแตกต่างกันไปตามศาสนาและความเชื่อ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นในประเทศนั้น ๆ ซึ่งรวมไปถึงความเคร่งครัดและสิ่งของเครื่องใช้ที่นำมาประกอบพิธีกรรม และยังมีขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย ดังนี้ 1.วันถึงแก่กรรม ทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่ามนุษย์อย่างเรานั้นถูกสร้างขึ้นมาจากธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดินสร้างเป็นหนังและกระดูก ธาตุน้ำสร้างเป็นน้ำเลือด,น้ำเหงื่อ และน้ำลาย ธาตุลมสร้างเป็นลมหายใจเข้าออก และสุดท้ายธาตุไฟสร้างเป็นความร้อนในร่างกาย เป็นต้น เมื่อเกิดการเสียชีวิตนั้นมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องอัปมงคล ที่จะต้องทำพิธีกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ผีกลับมาทำอันตราย ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.1 การอาบน้ำศพ การอาบน้ำศพ เป็นขั้นตอนแรกหลังจากการตาย ซึ่งเชื่อกันว่าการอาบน้ำศพให้ร่างกายสะอาด จะนำผู้ตายไปสู่อีกโลกอย่างบริสุทธิ์ โดยจะใช้น้ำต้มผสมใบส้มป่อยกับใบมะกรูดทำความสะอาดร่างการให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการมัดศพ 1.2 หวีผม การหวีผมศพก็มีความแตกต่างกันตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น บางคนหวีเพียง 3 ครั้ง บางคนก็หวีเป็น 2 ซีก คือหวีไปทางด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อหวีผมเสร็จก็จะหักก่อนขว้างทิ้ง แล้วพูดว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่ทางภาคอีสานจะหวีลงอย่างเดียวห้ามหวีขึ้นแล้วจะหักหวีออกเป็น 2 ท่อน หลังจากนั้นจะมีการแต่งตัวศพด้วยการเอาแป้งหรือน้ำหอมมาทาทั่วบริเวณใบหน้าและร่างกาย 1.3 […]

Read Full Article