Tag: หีบปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น)

หีบปรับอากาศลายนูน3

หีบปรับอากาศลายนูน หีบปรับอากาศลายนูน รหัสสินค้า : SF055 ชื่อสินค้า : หีบปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น) รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรับอากาศภายในได้ 0 องศา ภายนอกประด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย ด้านในสามารถบรรจุหีบขนาด 20-24 นิ้ว ได้ รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบธรรมดาไปจนถึงหีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ที่มีขนาด 20-24 นิ้ว มีการรับประกันตัวหีบนาน 1 ปี
Read Full Article