Tag: หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น)

หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น)

หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น) รหัสสินค้า : SF060 ชื่อสินค้า : หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น) รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หีบศพปรับอากาศภายในได้ 0 องศา ภายนอกประด้วยลายสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม และนางฟ้า ด้านในสามารถบรรจุหีบศพขนาดธรรมดาขนาด 20-24 นิ้วได้ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพราะโครงหีบทั้งหมดเป็นสแตนเลส รายละเอียดสินค้า เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หีบศพปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม และนางฟ้า รอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบธรรมดาไปจนถึงหีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ที่มีขนาดหีบศพตั้งแต่ 18-24 นิ้ว มีการรับประกันตัวหีบปรับอากาศนาน 1 ปี รูปทั้งหมด

Read Full Article