logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

โลงศพคุณภาพ

9 สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อหีบศพ

9 สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อหีบศพ

9 สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อหีบศพ 9 สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อหีบศพ การเลือกซื้อหีบศพเป็นกระบวนการที่สำคัญและต้องใช้ความรอบคอบ หีบศพเป็นสิ่งที่จะใช้ในการประกอบพิธีการสุดท้ายของคนที่เสียชีวิต ดังนั้น ท่านต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหีบศพที่ท่านจะเลือกใช้ วันนี้สุริยาหีบศพขอนำข้อมูลและแนวทางในการเลือกซื้อหีบศพ โดยจะแนะนำหีบศพของทางร้านเรา เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านได้เลือกใช้ได้อย่างสะดวกสบาย เป็นอย่างไรกันบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ 1. ประเภทของหีบศพ มีหลายประเภทของหีบศพ เช่น หีบศพไม้, หีบศพสแตนเลส เป็นต้น ท่านควรเลือกประเภทที่เหมาะสมกับความต้องการและแบบพิธีการของท่าน สุริยาหีบศพมีหีบศพไม้ที่ทำจากไม้ปาติเกิล ไม้ MDF และไม้สักแท้

Read More
ขั้นตอนในการใช้โลงศพในงานศพ

ขั้นตอนในการใช้โลงศพในงานศพ

ขั้นตอนในการใช้โลงศพในงานศพ ขั้นตอนในการใช้โลงศพในงานศพ ในประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการจัดงานศพ การใช้โลงศพเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการในงานศพที่สำคัญ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เสียชีวิตกับโลกสู่ตระกูลของผู้มีชีวิตอยู่ สุริยาหีบศพจึงมานำเสนอบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักขั้นตอนในการใช้โลงศพในงานศพอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามไปดูกันได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมโลงศพ ก่อนที่จะใช้โลงศพในงานศพ จำเป็นต้องทำการเตรียมโลงศพให้พร้อมใช้งาน โดยการตรวจสอบว่าโลงศพสมบูรณ์และไม่มีความเสียหาย รวมถึงการทำความสะอาดและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังควรทำการตรวจสอบว่าโลงศพมีขนาดเหมาะสมกับผู้เสียชีวิตและสามารถรองรับการจัดตั้งโลงศพได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งโลงศพ เมื่อโลงศพพร้อมใช้งานแล้ว ท่านจะต้องจัดตั้งโลงศพให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด โดยการวางโลงศพในตำแหน่งที่เหมาะสมและสามารถทำให้ผู้เสียชีวิตสบายได้ ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามประเพณีและศาสนาที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางโลงศพให้ตรงทิศทางที่ถูกต้อง

Read More
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโลงศพ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโลงศพ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโลงศพ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโลงศพ เป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดงานศพ โดยมุ่งเน้นให้โลงศพสะอาด ประณีต และสวยงาม เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกสบายใจและเคารพต่อผู้ถึงสิ้นชีวิต ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีการดูแลและทำความสะอาดโลงศพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสื่อสารอย่างถูกต้องในกระบวนการจัดงานศพ 1. การเตรียมพื้นที่ ให้เคลื่อนโลงศพไปยังสถานที่ที่จะทำความสะอาดและบำรุงรักษา ที่นั่นควรมีพื้นที่เพียงพอและสะอาดเพื่อการทำงาน และตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ผ้าขนหนู, น้ำยาล้าง 2. การทำความสะอาดโลงศพ การทำความสะอาดโลงศพเริ่มต้นด้วยการเก็บเศษประวัติผู้ถึงสิ้นชีวิต และของที่ไม่จำเป็นออกจากโลงศพ หลังจากนั้น ให้ทำความสะอาดโลงศพด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์

Read More
วิธีการจัดการหีบศพในอเมริกา

วิธีการจัดการหีบศพในอเมริกา

วิธีการจัดการหีบศพในอเมริกา วิธีการจัดการหีบศพในอเมริกา เป็นกระบวนการสุดท้ายของชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวัฒนธรรมและศาสนาของชาวอเมริกา การจัดการหีบศพในอเมริกามีความหลากหลายและเป็นทางเลือกสุดท้ายของชีวิตของผู้คนในประเทศอเมริกา วันนี้สุริยาหีบศพจะนำข้อมูลการจัดการหีบศพในอเมริกามาให้ทุกท่านได้ทราบกัน เป็นอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.canva.com/ 1. พิธีศพแบบที่ส่วนใหญ่ ในอเมริกาพิธีศพแบบที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นพิธีศพที่จัดขึ้นในวันหลังจากการเสียชีวิตไม่นาน เป็นการจัดขบวนการที่เรียงลำดับอย่างเป็นระเบียบและมีความเป็นธรรมชาติ โดยมักจะมีการจัดทำหีบศพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหีบศพ 2. เลือกที่อยู่สุดท้าย หลังจากการเสียชีวิตของบุคคล ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดมักจะต้องเลือกที่อยู่สุดท้ายสำหรับผู้เสียชีวิต ที่อยู่สุดท้ายนี้สามารถเป็นหน้าบ้านของบ้านเก่า หรือศาลาฌาปนกิจศพ และบางครั้งอาจมีการจัดทำห้องแห่งความทรงจำที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาศพ 3. พิธีการศพ พิธีการศพในอเมริกามักจะมีการจัดทำหีบศพและการเจาะกระบวนพระในโบสถ์

Read More
แบบฟอร์มการเขียนประวัติผู้เสียชีวิต

แบบฟอร์มการเขียนประวัติผู้เสียชีวิต

แบบฟอร์มการเขียนประวัติผู้เสียชีวิต แบบฟอร์มการเขียนประวัติผู้เสียชีวิต การเขียนประวัติของบุคคลที่เสียชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลและเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้นแบบฟอร์มที่จะใช้เขียนประวัติผู้เสียชีวิตอาจมีรูปแบบหลายแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการใช้งาน เพื่อให้ท่านได้เขียนประวัติผู้เสียชีวิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน วันนี้สุริยาหีบศพมีข้อมูลการเขียนประวัติของผู้เสียชีวิตมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน เป็นอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ ประวัติบุคคล การศึกษาและอาชีพ ครอบครัว ประสบการณ์ชีวิต ความทรงจำและการเป็นอยู่ รูปถ่าย บทความที่เกี่ยวข้อง ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ในการเขียนแบบฟอร์มการเขียนประวัติผู้เสียชีวิต เราสามารถบันทึกข้อมูลและเรื่องราวของผู้เสียชีวิตได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลและเรื่องราวของผู้เสียชีวิตไว้เพื่อให้คนในอนาคตสามารถเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและผลงานของผู้เสียชีวิตได้อย่างถูกต้อง และสำหรับท่านใดต้องการทราบเกี่ยวกับหีบศพมาตรฐาน และหีบศพแบบอื่น ๆ

Read More
ประวัติศาสตร์ของโลงศพในประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ของโลงศพในประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ของโลงศพในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ของโลงศพในประเทศไทย โลงศพเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการงานศพในวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลายและมีความสำคัญอย่างมาก โดยโลงศพใช้เพื่อบรรจุศพของผู้เสียชีวิต และมีบทบาทสำคัญในการเผาผลาญ และส่งเสียงถวายคำอำลาแก่ผู้เสียชีวิต ในบทความนี้เราจะสำรวจประวัติศาสตร์ของโลงศพในประเทศไทยและความสำคัญของการจัดการงานศพในวัฒนธรรมไทย ตามไปดูกันได้เลยค่ะ ประวัติศาสตร์ของโลงศพในประเทศไทย การใช้โลงศพในประเทศไทยมีต้นกำเนิดมาจากพุทธศาสนา โดยในสมัยก่อนหน้านี้ โลงศพถูกใช้เพื่อบรรจุศพและส่งเสียงถวายคำอำลาแก่ผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะในพุทธศาสนา โลงศพถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ผู้คนได้มีการแสดงความเกรงขามและเคารพบูชาต่อผู้เสียชีวิต และเป็นการปล่อยให้ศพสามารถเดินทางไปสู่โลกตายได้อย่างสงบสุข ในปัจจุบัน โลงศพยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการงานศพในวัฒนธรรมไทย โดยมีการสร้างโลงศพที่มีความหลากหลายในแต่ละภูมิภาค และมีการจัดงานศพที่เป็นไปตามประเพณีและศิลปะของแต่ละชนชาติ การจัดการงานศพในวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากถือว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและความตาย และเป็นการสืบทอดประเพณีและความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมไทย ความสำคัญของการจัดการงานศพในวัฒนธรรมไทย การจัดการงานศพในวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญอย่างมาก ไม่เพียงแต่เป็นการบริหารจัดการศพของผู้เสียชีวิต

Read More
วัสดุที่ใช้ในการสร้างหีบศพ

วัสดุที่ใช้ในการสร้างหีบศพ

วัสดุที่ใช้ในการสร้างหีบศพ วัสดุที่ใช้ในการสร้างหีบศพ หีบศพเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการจัดพิธีการแสดงความเคารพและเป็นทางการในการประกอบพิธีการศพของผู้เสียชีวิต วันนี้สุริยาหีบศพจะมาพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการสร้างหีบศพ โดยเน้นไปที่วัสดุที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยไม้ปาติเกิ้ล, ไม้สัก, ไม้อัด MDF, และสแตนเลส 1. ไม้ปาติเกิ้ล ไม้ปาติเกิ้ลเป็นวัสดุที่มีคุณภาพและความทนทานสูง เหมาะสำหรับการสร้างหีบศพที่ต้องใช้เวลานานในการใช้งาน ไม้ปาติเกิ้ลมีความแข็งแรงและทนทานต่อความชื้น ทำให้หีบศพสามารถใช้ได้ในระยะยาวโดยไม่เสื่อมสภาพ นอกจากนี้ ไม้ปาติเกิ้ลยังมีความสวยงามและความเป็นธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการใช้งานในพิธีการแสดงความเคารพ 2. ไม้สัก ไม้สักเป็นวัสดุที่ใช้ในการสร้างหีบศพเพื่อเพิ่มความเป็นทางการและเจริญงอกงาม ไม้สักมีลักษณะเป็นไม้แข็ง แต่เบาน้ำหนัก ทำให้ง่ายต่อการขนส่งและการใช้งาน นอกจากนี้

Read More
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการใช้หีบศพในการประกอบพิธีการศพ

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการใช้หีบศพในการประกอบพิธีการศพ

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการใช้หีบศพในการประกอบพิธีการศพ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการใช้หีบศพในการประกอบพิธีการศพ การใช้หีบศพเพื่อนำมาประกอบพิธีการศพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก และเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีวัตถุประสงค์และประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ 1. การเคารพและส่งที่นอนให้กับผู้เสียชีวิต 2. การเชื่อมต่อระหว่างคนมีชีวิตและคนที่เสียชีวิต 3. ประเพณีศาสนา 4. การแสดงความเคารพและชื่นชมคนเสียชีวิต 5. การสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม 6. การเป็นสัญลักษณ์ของการลาออกจากโลก 7. การเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและความตาย 8. การช่วยเหลือครอบครัวและบุคคลที่เหลือด้วยความเจ็บปวด บทความที่เกี่ยวข้อง การใช้หีบศพในการประกอบพิธีการศพมีความหมายและเป้าหมายหลากหลาย แสดงถึงความเชื่อ

Read More
พิธีกรรมโลงศพในศาสนาต่างๆ

พิธีกรรมโลงศพในศาสนาต่าง ๆ

พิธีกรรมโลงศพในศาสนาต่าง ๆ พิธีกรรมโลงศพในศาสนาต่าง ๆ พิธีกรรมโลงศพเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติศาสนาในหลายศาสนาทั่วโลก แต่ละศาสนามีการปฏิบัติพิธีกรรมโลงศพที่แตกต่างกันออกไป สุริยาหีบศพจะพาทุกท่านสำรวจและเปรียบเทียบความแตกต่างของพิธีกรรมโลงศพในศาสนาไทย, จีน และคริสต์ พิธีกรรมโลงศพในศาสนาพุทธ ในศาสนาไทย พิธีกรรมโลงศพเป็นส่วนหนึ่งของการเผาศพ การเผาศพถือเป็นการปลดปล่อยวิญญาณของผู้เสียชีวิตให้ไปสู่โลกตระกูลศาสนา พิธีกรรมโลงศพไทยมีขั้นตอนและการดำเนินการที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การจัดบันไดศพ การสร้างโครงสร้างเผาศพ การเผาศพ และการปล่อยวิญญาณ พิธีกรรมโลงศพในศาสนาจีน ในศาสนาจีน พิธีกรรมโลงศพเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความเคารพและเสียสละให้กับผู้เสียชีวิต พิธีกรรมโลงศพจีนมีความซับซ้อนและเป็นระเบียบ มักใช้เวลานานและมีการจัดทำงานศพที่ละเอียดอ่อน เช่น

Read More
รูปแบบของหีบศพในการจัดงานศพ

รูปแบบของหีบศพในการจัดงานศพ

รูปแบบของหีบศพในการจัดงานศพ รูปแบบของหีบศพในการจัดงานศพ หีบศพเป็นสิ่งที่เราใช้ในการจัดงานศพเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและเชื่อมั่นให้กับครอบครัวในเรื่องการส่งดวงวิญญาณของคนที่ท่านรักไปสู่การเผาศพ สุริยาหีบศพจะพาม่านไปรู้จักกับรูปแบบหีบศพที่หลากหลาย ตั้งแต่หีบศพแบบมาตรฐานไปจนถึงหีบศพแบบสั่งทำพิเศษ มาร่วมสำรวจและเรียนรู้วิธีการเลือกใช้หีบศพที่เหมาะสมในการจัดงานศพของครอบครัวท่าน แต่ละรูปแบบของหีบศพมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ หีบศพแบบมาตรฐาน เป็นหีบศพที่นิยมใช้ทั่วไป มีความเป็นมาตรฐาน ตัวหีบศพมาตรฐานนั้นมีขนาดความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 65 ซม. ขนาดหีบศพแบบมาตรฐาน มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว, 22

Read More
การทำบุญโลงศพสามารถมอบความสุขแก่ผู้เสียชีวิตได้อย่างไร

การทำบุญโลงศพสามารถมอบความสุขแก่ผู้เสียชีวิตได้อย่างไร

การทำบุญโลงศพสามารถมอบความสุขแก่ผู้เสียชีวิตได้อย่างไร การทำบุญโลงศพสามารถมอบความสุขแก่ผู้เสียชีวิตได้อย่างไร ไม่ว่าใครที่สิ้นอายุขัยไปแล้ว บ้านหลังสุดท้ายนั่นคือ โลงศพหรือหีบศพ นั่นเอง การที่เราช่วยเหลือให้คนตายได้มีบ้านอยู่ นั่นคือวาระสุดท้าย ผู้เสียชีวิตเหล่านี้ ก่อนเสียชีวิต อาจจะได้ทุกข์จากการป่วย ฐานะครอบครัวอยู่ในสถานะขัดสน การทำบุญโลงศพ ถือว่าช่วยสงเคราะห์แก่ผู้เสียชีวิตให้มีบ้านหลังสุดท้ายอยู่ วันนี้สุริยาหีบศพได้เสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบริจาคโลงศพว่าสามารถมอบความสุขให้กับผู้ยากไร้ได้อย่างไร เป็นอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ 1.โลงศพก็เปรียบเสมือนบ้าน ที่อยู่อาศัยสำหรับร่างของคนตายเหมือนกับคนเป็น เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีบ้านเป็นที่พิงพักอาศัย จึงมอบความสุขโดยการสร้างบ้านให้กับวิญญาณหรือศพไร้ญาติ ให้ได้มีบ้านหลังสุดท้ายอยู่ 2. เป็นการนำร่างไว้ในโลงศพไม่ให้มันอุจาด และไม่ให้ถูกทำร้ายร่างอีก

Read More
โลงเย็นของสุริยาหีบศพ

โลงเย็นของสุริยาหีบศพ

โลงเย็นของสุริยาหีบศพ โลงเย็นของสุริยาหีบศพ สามารถเก็บรักษาสภาพศพระหว่างการตั้งสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบศพธรรมดาไปจนถึงหีบศพเทพพนมฐาน 1 ชั้น ขนาดหีบศพตั้งแต่ 18-24 นิ้ว และที่สำคัญคือโลงเย็นไม่สามารถนำเข้าเตาเผาได้เหมือนหีบศพทั่วไป โลงเย็นทำจากวัสดุอย่างดี อายุการใช้งานของโลงเย็นสามารถใช้ได้ยาวนานถึง 10 ปี โครงหีบทั้งหมดเป็นสแตนเลส ปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส ด้วยความเย็นเท่านี้ภายในหีบปรับอากาศจะไม่เกิดการเกาะเป็นน้ำแข็ง จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ หีบศพปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรับอากาศภายในได้ถึง

Read More
โลงศพคนจีน

โลงศพคนจีน

โลงศพคนจีน โลงศพคนจีน หรือเรียกอีกอย่างว่า หีบจำปา หีบจีน หีบศพจีน โลงจำปา โลงจีน โลงศพจีน เป็นโลงศพที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออก มีรูปแบบการผลิตโลงศพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ซึ่งสุริยาหีบศพนั้นมีโลงศพแบบจีน หรือเรียกว่า โลงจำปา ที่ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ทาโลงศพด้วยสีดำ, สีแดง, สีเหลือง และแบบไม้สัก ตัวโลงศพเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง

Read More
ขั้นตอนพิธีงานศพแบบจีน

ขั้นตอนพิธีงานศพแบบจีน

ขั้นตอนพิธีงานศพแบบจีน ขั้นตอนพิธีงานศพแบบจีน หีบจำปา หีบจีน หีบศพจีน โลงจำปา โลงจีน โลงศพจีน เป็นหีบศพที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก มีรูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ซึ่งสุริยาหีบศพเรามีหีบศพแบบจีน หรือเรียกว่า หีบจำปา ที่ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ทาด้วยสีดำ, สีแดง, สีเหลือง, ไม้สัก ตัวหีบศพเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีต สวยงามและคงทนแข็งแรง สุริยาหีบศพผลิตโลงศพตามแพทเทิร์นที่ถูกต้อง

Read More
โลงศพคริสต์ของสุริยาหีบศพ

โลงศพคริสต์ของสุริยาหีบศพ

โลงศพคริสต์ของสุริยาหีบศพ โลงศพคริสต์ของสุริยาหีบศพ เป็นหีบศพที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกและตะวันออก มีรูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ซึ่งทางสุริยาหีบศพจำหน่ายหีบคริสต์สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งมีรูปทรงให้เลือกทั้งหีบศพคริสต์ทรงสี่เหลี่ยม และหีบศพคริสต์ทรงหกเหลี่ยม ที่ทำจากไม้สักและไม้ปาติเกิล รอบตัวของหีบศพจะติดด้วยที่จับและไม้กางเขน ตัวของหีบศพจะทาด้วยสีขาว หรือทาสีเชลแล็กสำหรับโชว์เนื้อไม้ หีบศพคริสต์ (หกเหลี่ยม) หีบศพสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ มีทั้งทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิล รอบตัวหีบศพติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบศพทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก สุริยาหีบศพขอเสนอท่านด้วยหีบศพรุ่น หีบศพคริสต์ไม้สักพ่นสีขาว  หีบศพทรงหกเหลี่ยมทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี ตัวหีบศพทาสีขาวและประดับด้วยไม้กางเขน มือจับโลหะ

Read More
3 สิ่งในการเลือกโลงศพ

3 สิ่งในการเลือกโลงศพ

3 สิ่งในการเลือกโลงศพ 3 สิ่งในการเลือกโลงศพ เมื่อปัจจุบันโลงศพมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามแต่ความต้องการของผู้ที่เลือกใช้ สุริยาหีบศพ มีโลงศพให้เลือกมากกว่า 99 รูปแบบ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจได้ยาก และหากท่านต้องจัดงานศพเป็นครั้งแรกและยังไม่มีความรู้ในการจัดงานศพมากนัก สุริยาหีบศพมี 3 สิ่งมานำเสนอ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ตัดสินใจในการเลือกโลงศพได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ทราบว่าต้องการใช้ในรูปแบบใด ก่อนที่จะสอบถามรายละเอียดโลงศพกับสุริยาหีบศพ เป็นอย่างไรบ้าง ตามแอดมินเข้ามาดูกันได้เลยค่ะ ศาสนาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ง่ายที่สุด ซึ่งจะช่วยตัดสินใจว่าท่านควรใช้โลงศพ หีบศพ ในรูปแบบใด เนื่องจากรูปแบบของโลงศพในแต่ละศาสนาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น

Read More
พิธีศพจำลองของชาวเกาหลีใต้

พิธีศพจำลองของชาวเกาหลีใต้

พิธีศพจำลองของชาวเกาหลีใต้ พิธีศพจำลองของชาวเกาหลีใต้ คนเกาหลีมีการฆ่าตัวตายมากขึ้นเรื่อย ๆ ดัชนีวัดความสุขทำให้เห็นว่าชาวกิมจิเป็นชาติที่มีความสุขน้อยที่สุดในทวีปเอเชีย เกาหลีใต้กลายเป็นเมืองหลวงของการฆ่าตัวตายในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในปี 2015 เป็นเพราะว่าคนแก่ ซึ่งเป็นประชากรกว่าครึ่งของประเทศที่รู้สึกไม่อยากเป็นตัวถ่วงใคร ส่วนคนรุ่นใหม่ก็ไม่อยากเป็นคนขี้แพ้ในสายตาคนอื่น จึงมีการจัดตั้งการจัดงานศพปลอม งานศพนี้ไม่เหมือนกับการนอนโลงศพสะเดาะเคราะห์เพียงเพื่อหวังให้เรื่องร้าย ๆ กลายเป็นดีแบบสังคมไทย แต่งานศพปลอม ๆ ของคนเกาหลีใต้มีชั้นเชิงกว่าที่ท่านคาดคิด วันนี้สุริยาหีบศพจึงนำเรื่องราวมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมกัน เป็นอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ การจัดงานศพปลอม (Fake Funeral) จะช่วยกระตุ้นให้คนเข้าร่วมค้นหาจิตวิญญาณของตัวเอง โดยผ่านการเตรียมตัวตายอย่างดี

Read More
ฝันเห็นโลงศพ หมายถึงอะไร

ฝันเห็นโลงศพ หมายถึงอะไร

ฝันเห็นโลงศพ หมายถึงอะไร ฝันเห็นโลงศพ หมายถึงอะไร โดยทางจิตวิทยาแล้ว การฝันเห็นโลงศพสื่อได้หลายความหมาย เช่น ความโศกเศร้า การมีประสบการณ์สูญเสียคนใกล้ตัว ญาติ เพื่อนสนิท หรือคนที่ท่านรัก การหลุดพ้นจากบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างที่พันธนาการเราไว้ บ่งบอกได้ว่าความฝัน คือ การที่จิตใจของเราได้ทำการสะท้อนถึงความรู้สึก หรือสิ่งที่อยู่ภายในใจของเรา อีกทั้งยังสื่อถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและการเปลี่ยนแปลงในทางลบ วันนี้สุริยาหีบศพได้นำข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝันเห็นโลงศพ หมายถึงอะไร มาให้ทุกท่านได้ทราบกัน เป็นอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ ฝันเห็นโลงศพสีทอง

Read More
ของใช้ในงานศพ

ของใช้ในงานศพ

ของใช้ในงานศพ ของใช้ในงานศพ สุริยาหีบศพจำหน่ายของใช้ในงานศพสำหรับการจัดพิธีศพแบบครบวงจร สินค้าแต่ละชิ้นได้คัดสรรสินค้าที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นน้ำอบไทยที่เราทำเอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรุงเพื่อให้ได้กลิ่นหอมและมีคุณภาพดี และธูปแบบไร้ควันเพื่อรักษาสุขภาพคนที่มาร่วมงาน ผ้าแพรที่ตัดพิเศษใช้ในงานศพ ดอกไม้จันทน์ที่เราได้หาจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุด และลุ้งอังคารที่สรรสร้างจากช่างปั้นที่มีความชำนาญ ของใช้ในงานศพของสุริยาหีบศพมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ เรามีหีบศพมากกว่า 99 แบบที่เหมาะสมกับทุกศาสนาและทุกพิธีการ ไม่ว่าจะเป็นหีบศพแบบธรรมดา, หีบศพแบบขอบเทพพนม, หีบศพแบบฐานเทพพนม 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ชั้น

Read More
การจัดงานศพของศาสนาคริสต์

การจัดงานศพของศาสนาคริสต์

การจัดงานศพของศาสนาคริสต์ การจัดงานศพของศาสนาคริสต์ ทุกศาสนาจะมีพิธีการจัดงานศพที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะของหีบศพ โลงศพ ยังมีความแตกต่างกัน ซึ่งชาวคริสต์แบ่งแยกออกเป็นหลายนิกาย และแต่ละนิกายมีคติความเชื่อโลกแห่งความตายที่ไม่เหมือนกันด้วย คนที่นับถือศาสนาพุทธก็จะประกอบพิธีกรรมแบบชาวพุทธ โดยการนำร่างใส่โลงศพและเผาโลงศพไปด้วย คนที่มีเชื้อสายจีนก็จะประกอบพิธีกรรมแบบจีนโดยใช้โลงศพจำปา หากเป็นชาวคริสต์ที่ต้องการประกอบพิธีกรรมแบบคริสต์ ก็จะมีโลงศพสำหรับชาวคริสต์โดยเฉพาะ วันนี้สุริยาหีบศพได้นำข้อมูลการจัดงานศพของศาสนาคริสต์มาให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ การทำพิธีทางศาสนาคริสต์ จะมีการเชิญบาทหลวงไปประกอบพิธีสวดวิญญาณ และการรดน้ำศพ สามารถจัดตามประเพณีของไทยหรือตามท้องถิ่นได้ การตั้งศพเพื่อรอนำไปประกอบพิธีควรมีรูปไม้กางเขน เทียน 1 คู่ และแจกันดอกไม้ซึ่งจะวางไว้ด้านศีรษะของศพ และควรมีภาชนะใส่น้ำมนต์ของทางศาสนาคริสต์ พร้อมกับกิ่งไม้วางไว้

Read More
งานศพเผากี่โมง

งานศพเผากี่โมง

งานศพเผากี่โมง งานศพเผากี่โมง สิ่งที่เราต้องทำในขณะที่เกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นหรือมีผู้เสียชีวิตใกล้ตัว หรือเป็นญาติพี่น้องของเราที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องทำการจัดงานศพ ลำดับแรก คือ การแจ้งตาย วันนี้สุริยาหีบศพได้นำข้อมูลมาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบกัน บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจริง ๆ แล้ว งานศพนั้นเผากี่โมง สุริยาหีบศพมีคำตอบมาให้ทุกท่านค่ะ เป็นอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ โดยส่วนใหญ่งานศพจะเผาเวลา 16.00 น. เพราะถ้าหากมีการจัดงานศพก็ต้องมีการทำฌาปนกิจศพจากนั้นก็ต้องกำหนดเวลาเผาศพจริง ในการทำฌาปนกิจกำหนดเวลาต่าง ๆ และกำหนดเวลาเผาทิ้งเพื่อให้แขกสามารถเดินทางมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องได้ โดยทางเจ้าภาพจะต้องทำการตกลงกับเจ้าหน้าที่วัดตั้งแต่งานสวดศพคืนแรก เพื่อจะได้เตรียมพิธีงานฌาปนกิจตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้ และหลีกเลี่ยงงานเผาในวันศุกร์

Read More
คำไว้อาลัยผู้เสียชีวิตสั้น ๆ

คำไว้อาลัยผู้เสียชีวิตสั้น ๆ

คำไว้อาลัยผู้เสียชีวิตสั้น ๆ คำไว้อาลัยผู้เสียชีวิตสั้น ๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาคำพูดที่เหมาะสมเมื่อคนที่เรารักเสียชีวิต ดังนั้นจึงต้องแสดงความเสียใจให้กับคนที่ท่านรัก แม้ว่าจะไม่มีคำพูดปลอบโยน แต่สุริยาหีบศพจะนำคำพูดที่ให้กำลังใจมาฝากทุกท่านกันค่ะ หากท่านเป็นหนึ่งในคนที่พบว่ามันยากที่จะพูดให้ชัดเจนในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ สุริยาหีบศพได้มอบคำไว้อาลัยผู้เสียชีวิตสั้น ๆ ทีไ่ด้ใจความมาให้ทุกท่านได้นำไปใช้กัน มีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ 1. ขอแสดงความเสียใจกับคุณ และขอให้คำอธิษฐานของฉันช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากการสูญเสียครั้งนี้ 2. ความเศร้าเป็นภาระที่หนักที่สุดที่คุณสามารถแบกรับได้ ถ้ามันเต็มไปด้วยความทรงจำที่มีความสุข 3. แม้ว่าวันนี้คุณจะทุกข์ใจมากเพียงไหน แต่ฉันก็ขอพรแห่งความรักให้หลั่งไหลเข้ามาสู่คุณขอให้สันติสุข พบบ้านในตัวคุณและขอให้แก่นแท้ของมันส่องสว่างในใจคุณในวันนี้และตลอดไป 4.

Read More
เครื่องเกียรติยศประกอบศพ

เครื่องเกียรติยศประกอบศพ

เครื่องเกียรติยศประกอบศพ เครื่องเกียรติยศประกอบศพ พิธีการศพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ได้แก่ โกศ หีบ เครื่องสูง และผ้าไตรพระราชทาน ให้แก่ผู้วายชนม์ และในกรณีน้ำหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทานพร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ได้แก่ หีบศพพระราชทาน (หีบศพเชิงชาย หีบศพลายก้านแย่ง หีบศพทองลายสลัก หีบศพทองทึบ) และโกศพระราชทาน (โกศโถ โกศแปดเหลี่ยม) วันนี้สุริยาหีบศพนำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเกียรติยศประกอบศพมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน มีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ หีบศพเชิงชาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 

Read More
โปรโมชั่น ศิริ สุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น ศิริ สุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น ศิริ สุริยาหีบศพ โปรโมชั่น ศิริ สุริยาหีบศพ ทางสุริยาหีบศพมีโปรโมชั่นจัดงานศพแบบครบวงจรให้ท่านได้เลือกใช้อย่างสะดวก ทางเราจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีบรรจุศพให้ครบทั้งหมด รวมไปถึงบริการรถรับส่ง มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยเคลื่อนย้าย และสอนประกอบการจัดพิธี วันนี้สุริยาหีบศพได้รวบรวมโปรโมชั่นของ ศิริ มาให้ทุกท่านได้ทราบกันว่ามีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ 1.โปรโมชั่น ศิริ 1 ชื่อสินค้า : หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้นรายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพ

Read More
โปรโมชั่น Diamond สุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น Diamond สุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น Diamond สุริยาหีบศพ โปรโมชั่น Diamond สุริยาหีบศพ ทางสุริยาหีบศพมีโปรโมชั่นจัดงานศพแบบครบวงจรให้ท่านได้เลือกใช้อย่างสะดวก ทางเราจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีบรรจุศพให้ครบทั้งหมด รวมไปถึงบริการรถรับส่ง มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยเคลื่อนย้าย และสอนประกอบการจัดพิธี วันนี้สุริยาหีบศพได้รวบรวมโปรโมชั่นของ Diamond มาให้ทุกท่านได้ทราบกันว่ามีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ โปรโมชั่น Diamond 1 หีบทรงธรรมประกายทองฐาน 3 ชั้น ชื่อสินค้า : หีบทรงธรรมประกายทองฐาน 3

Read More
โปรโมชั่น Gold สุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น Gold สุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น Gold สุริยาหีบศพ โปรโมชั่น Gold สุริยาหีบศพ ทางสุริยาหีบศพมีโปรโมชั่นจัดงานศพแบบครบวงจรให้ท่านได้เลือกใช้อย่างสะดวก ทางเราจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีบรรจุศพให้ครบทั้งหมด รวมไปถึงบริการรถรับส่ง มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยเคลื่อนย้าย และสอนประกอบการจัดพิธี วันนี้สุริยาหีบศพได้รวบรวมโปรโมชั่นของ Gold มาให้ทุกท่านได้ทราบกันว่ามีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ 1. โปรโมชั่น Gold 1 ขนาดของหีบศพ โลงศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน 2. โปรโมชั่น

Read More
ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ (2)

ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ

ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ ในสมัยนี้คนไทยจะไม่ถือเรื่องของสีเสื้อผ้ากันแล้ว จึงสามารถสวมชุดดำไปในงานต่าง ๆ ได้แม้ในงานรื่นเริงก็ตาม ถ้าเป็นเมื่อก่อน ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นเข้าคงตำหนิและให้ไปเปลี่ยนชุดใหม่ เพราะสีดำใช้กับงานศพ คนสวมชุดดำคือคนไว้ทุกข์แสดงความเศร้าโศกอาลัยผู้จากไปคนที่ไปงานศพก็สวมชุดดำเพื่อแสดงความเคารพแก่ผู้เสียชีวิต วันนี้สุริยาหีบศพจึงได้นำข้อมูลที่บางท่านอาจสงสัยว่า ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ มาให้ทุกท่านได้ทราบกัน เป็นอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ นักโบราณคดีฝรั่งสันนิษฐานว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผิว เพราะคนผิวขาวยุคแรกทาตัวด้วยสีดำในงานศพเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างคนกับวิญญาณ ทำนองเดียวกันคนแอฟริกันผิวดำบางเผ่าที่ทาตัวด้วยสีขาวให้ตรงข้ามกับสีผิวธรรมชาติที่มีอยู่ เป็นการเลี่ยงไม่ให้วิญญาณเห็นและเข้าสิง แม้ในศตวรรษนี้ก็ยังคงพอเห็นการปฏิบัติเช่นนี้ของคนผิวดำ ส่วนคนผิวขาวเปลี่ยนจากการทาสีตามตัวมาเป็นสวมเสื้อผ้าสีดำแทน และในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่เพิ่งจะนิยมใส่เฉพาะสีดำในงานศพ ต้นเหตุของการแต่งดำที่แท้จริงนั้นน่าจะเป็นความเชื่อที่เกิดจากความกลัวที่มีอยู่ในตัวมนุษย์มานานแล้ว

Read More
แคปชั่นไว้อาลัยงานศพภาษาอังกฤษ

แคปชั่นไว้อาลัยงานศพภาษาอังกฤษ

แคปชั่นไว้อาลัยงานศพภาษาอังกฤษ แคปชั่นไว้อาลัยงานศพภาษาอังกฤษ เป็นแคปชั่นงานสีดำ การเกิดแก่เจ็บตาย เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่มีข้อยกเว้น แม้แต่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกก็มีการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้น แต่หากเป็นคนในครอบครัวคนที่เรารักมาจากไป จะทำใจอย่างไรบ้างไม่ให้ทุกข์จนไม่มีสติในการเดินหน้าใช้ชีวิตต่อ ทางสุริยาหีบศพได้นำคำไว้อาลัยงานศพมาให้ทุกท่านได้นำไปใช้กัน มีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ 1. Rest in Peace. – ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี 2. May you find eternal peace. –

Read More
โปรโมชั่น SILVER สุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น SILVER สุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น SILVER สุริยาหีบศพ โปรโมชั่น SILVER สุริยาหีบศพ ทางสุริยาหีบศพมีโปรโมชั่นจัดงานศพแบบครบวงจรให้ท่านได้เลือกใช้อย่างสะดวก ทางเราจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีบรรจุศพให้ครบทั้งหมด รวมไปถึงบริการรถรับส่ง มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยเคลื่อนย้าย และสอนประกอบการจัดพิธี วันนี้สุริยาหีบศพได้รวบรวมโปรโมชั่นของ SILVER มาให้ทุกท่านได้ทราบกันว่ามีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ 1. โปรโมชั่น SILVER 1 โลงศพสุริยา โลงศพรุ่น : โลงศพขอบเทพพนม ขนาดของโลงศพโดยประมาณ –

Read More
บริการของสุริยาหีบศพ 2566

บริการของสุริยาหีบศพ 2566

บริการของสุริยาหีบศพ 2566 บริการของสุริยาหีบศพ 2566 สุริยาหีบศพเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานศพแบบครบวงจร (One Stop Service) อันดับ 1 ของประเทศไทย ทางเราจำหน่ายโลงศพทุกประเภทตั้งแต่โลงศพแบบธรรมดาจนไปถึงโลงศพระดับพรีเมี่ยม โลงศพของทุก ๆ ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นโลงศพแบบไทย โลงศพจีน โลงศพคริสต์ และโลงศพสั่งทำพิเศษ ด้วยฝีมืออันประณีต และใส่ใจในรายละเอียดของทุกกระบวนการผลิตเพื่อที่จะได้โลงศพที่ดีที่สุด สุริยาหีบศพไม่เพียงแต่ขายแค่โลงศพเท่านั้น เรามีบริการอีกมากมายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านได้ครบจบในที่เดียว ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำบริการของเราให้กับลูกค้าทุกท่านเพื่อให้ลูกค้าจะได้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ  

Read More
วิธีการบริจาคโลงศพกับสุริยาหีบศพ (2)

วิธีการบริจาคโลงศพกับสุริยาหีบศพ

วิธีการบริจาคโลงศพกับสุริยาหีบศพ วิธีการบริจาคโลงศพกับสุริยาหีบศพ เราขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือสังคม โดยสุริยาหีบศพเปิดรับบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้ทุกท่านที่มีความประสงค์จัดงานศพให้กับคนที่ท่านรักแต่ขาดปัจจัยในการจัดงานศพในด้านต่าง ๆ ท่านสามารถมาขอรับโลงศพได้ฟรีกับทางสุริยาหีบศพ ซึ่งเราเป็นตัวกลางในการรับบริจาคโลงศพจากผู้ใจบุญทุกท่านส่งต่อโลงศพนั้นไปถึงมือผู้รับอันเป็นที่รักของท่านอย่างแน่นอน ทางสุริยาหีบศพได้จัดตั้งโครงการบริจาคโลงศพผ่านช่องทางออนไลน์ มีวิธีการอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ วิธีการบริจาคโลงศพ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ ขั้นตอนในการบริจาคโลงศพ 2. บริจาคโลงศพผ่านช่องทางออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์จากเว็บไซต์ของเรา และแจ้งยอดการโอนผ่านทางเว็บ ขั้นตอนในการบริจาคโลงศพ 3. บริจาคโลงศพผ่านช่องทางไลน์ ส่งรายละเอียดผู้บริจาค จำนวนเงินการบริจาค

Read More
ข้อดีของการใช้บริการสุริยาหีบศพ (3)

ข้อดีของการใช้บริการสุริยาหีบศพ

ข้อดีของการใช้บริการสุริยาหีบศพ ข้อดีของการใช้บริการสุริยาหีบศพ โลงศพของสุริยาหีบศพนั้น ได้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายโลงศพมากว่า 60 ปี โดยได้มีการพัฒนารูปแบบโลงศพให้ดูดี ดูทันสมัยขึ้น เลือกใช้วัสดุในการผลิตโลงศพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสุริยาหีบศพนั้นได้เลือกใช้ไม้คุณภาพดีในการผลิตโลงศพ โดยโลงศพของสุริยาหีบศพจะมีหลากหลายเกรดหลายราคาด้วยกัน และโลงศพได้ถูกผลิตโดยฝีมือช่างไม้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่ยาวนานในการทำโลงศพ วันนี้สุริยาหีบศพได้นำข้อดีของการใช้บริการสุริยาหีบศพมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน เป็นอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ 1.สุริยาหีบศพมีเทคนิคการทำโลงศพแบบ Knock down จึงทำให้สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตโลงศพทุกชิ้นงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งโลงศพแต่ละใบยังมีการตกแต่งด้วยความปรานีต บรรจง พร้อมดีไซน์ที่มีความแปลกใหม่และทันสมัยตลอดเวลา 2.สุริยาหีบศพ มีบริการโลงศพหลายรูปแบบ โลงศพของสุริยาหีบศพมีอยู่ด้วยกัน

Read More
หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยาหีบศพ

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยาหีบศพ

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยาหีบศพ หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยาหีบศพ เป็นหีบศพที่นิยมใช้ทั่วไปมีความเป็นมาตรฐาน ตัวหีบศพมาตรฐาน มีขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 65 ซม. ขนาดหีบศพแบบมาตรฐาน มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว วันนี้สุริยาหีบศพจะนำข้อมูลและรูปภาพของหีบศพคร่าว ๆ มาให้ทุกท่านได้ทราบกัน

Read More
หีบศพที่นิยมใช้สำหรับบริจาค

หีบศพที่นิยมใช้สำหรับบริจาค

หีบศพที่นิยมใช้สำหรับบริจาค หีบศพที่นิยมใช้สำหรับบริจาค โดยสุริยาหีบศพเปิดรับบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้ทุกท่านที่มีความประสงค์จัดงานศพให้กับคนที่ท่านรักแต่ขาดปัจจัยในการจัดงานศพในด้านต่าง ๆ สามารถมาขอรับโลงศพได้ฟรีกับทางสุริยาหีบศพ ซึ่งเราเป็นตัวกลางในการรับบริจาคโลงศพจากผู้ใจบุญทุกท่านส่งต่อโลงศพนั้นไปถึงมือผู้รับอันเป็นที่รักของท่านอย่างแน่นอน ทางสุริยาหีบศพได้รวบรวมหีบศพสำหรับบริจาคมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน เพื่อให้ทุกท่านมีตัวเลือกที่ง่ายในการบริจาคโลงศพ มีหีบศพอะไรกันบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ 1.หีบศพธรรมดา เป็นหีบศพ โลงศพ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบ ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณ ความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 45

Read More
หีบศพแบบสั่งทำพิเศษโดยสุริยาหีบศพ

หีบศพแบบสั่งทำพิเศษโดยสุริยาหีบศพ

หีบศพแบบสั่งทำพิเศษโดยสุริยาหีบศพ หีบศพแบบสั่งทำพิเศษโดยสุริยาหีบศพ ด้วยความชำนาญในการสรรสร้างงานหีบศพ ระดับพรีเมี่ยมหรือสั่งทำพิเศษ สุริยาหีบศพ เรามีผู้เชี่ยวชาญในงานไม้ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างชิ้นงานการออกแบบหีบศพแบบสั่งทำพิเศษที่มีเพียงใบเดียวในโลกเท่านั้น เพราะท่านสามารถให้เราออกแบบผลิตโลงศพตามความต้องการของท่านได้ทุกรูปแบบ หีบศพแบบสั่งทำพิเศษมีอะไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลยค่ะ  หีบไม้สักฐาน 3 ชั้นติดใบอ้อย เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานรอง 3 ชั้น ทำจากไม้สักแท้ อายุมากกว่า 25-50 ปี ทาด้วยเชลแล็กเพื่อให้เห็นความสวยงามของลวดลายตามธรรมชาติของไม้สักแท้เมื่อสะท้อนกับแสงไฟ ภายในบุด้วยผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ

Read More
8 เรื่องที่มาและความเชื่อของโลงศพ (3)

8 เรื่องที่มาและความเชื่อของโลงศพ

8 เรื่องที่มาและความเชื่อของโลงศพ 8 เรื่องที่มาและความเชื่อของโลงศพ โลงศพหรือหีบศพที่บรรจุร่างของมนุษย์หลังสิ้นลมหายใจ เปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้ายที่คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ ซึ่งมักจะทำด้วยไม้ในรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม มีความยาวมากกว่าความกว้าง ตามขนาดร่างกายของมนุษย์ ลักษณะของโลงศพมีความแตกต่างกันไปตามธรรมเนียม ความเชื่อในแต่ละศาสนา สุริยาหีบศพมีความเชื่อของโลงศพมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน มีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ     1.โลงศพ เกิดขึ้นจากความกลัวผีตั้งแต่ยุคโบราณเพื่อป้องกันไม่ให้ผีหรือวิญญาณกลับมาหาคนเป็นได้อีก จึงเป็นที่มาของโลงศพตามความเชื่อเรื่องผีที่มีมานานนับพันปีก่อนคริสตกาล โดยจุดเริ่มต้นของโลงศพที่ทำให้เข้าใจได้ว่า เกิดจากความเชื่อเรื่องความหวาดกลัวผีหรือวิญญาณนั้นมาจากชาวสุเมเรียนโบราณ ซึ่งจะมีการฝังศพในตะกร้าที่สานจากกิ่งไม้เล็ก ๆ โดยจะมัดร่างกายและศีรษะติดกับเท้าของคนที่เสียชีวิต

Read More
คำทำนายฝันเกี่ยวกับโลงศพ สุริยาหีบศพจำหน่าย หีบศพ โลงศพ อุปกรณ์จัดงานศพ

คำทำนายฝันเกี่ยวกับโลงศพ

คำทำนายฝันเกี่ยวกับโลงศพ   เมื่อพูดถึงความฝัน หลายคนมักจะทำนายความฝันกันอยู่แล้ว แต่ไม่เพียงเท่านี้ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำสำหรับใครที่จะดูคำทำนายฝันเกี่ยวกับโลงศพ ซึ่งการทำนายฝันมีความเชื่อว่าความฝันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต โดยผลของการทำนายจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่คน โดยการทำนายความฝันนี้มีมาอย่างยาวนาน สำหรับท่านใดที่ฝันถึงโลงศพก็จะคิดไปไกล และเข้าไปดูการทำนายความฝัน เพื่อเป็นแนวทางในอนาตค และการใช้ชีวิต เพื่อให้ระวังตัวมากขึ้น ซึ่งการทำนายความฝันนั้น เป็นอีกทางออกที่ทำให้เราสบายใจ และไม่คิดมาก ฉะนั้นวันนี้แอดมินจะมาพูดถึงความฝันเกี่ยวกับโลงศพ ว่ามีความหมายอะไรบ้าง และมีแนวทางในการแก้ไขแบบใดบ้าง ตามมาดูกันเลย   1.ฝันเห็นโลงศพ ฝันเห็นโลงศพ

Read More
ดอกไม้หน้าหีบศพของสุริยาหีบศพ

ดอกไม้หน้าหีบศพของสุริยาหีบศพ

ดอกไม้หน้าหีบศพของสุริยาหีบศพ ดอกไม้หน้าหีบศพของสุริยาหีบศพ สุริยาหีบศพให้บริการในด้านของดอกไม้หน้าหีบศพ เพื่อใช้ในการประดับพิธีงานศพเพื่อความสวยงาม โดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถจัดดอกไม้ให้กับลูกค้าได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ด้วยความใส่ใจในทุกงาน ดอกไม้จะมีความสดใหม่อยู่เสมอ ซึ่งทางสุริยาหีบศพจะมีดอกไม้หน้าหีบศพหลากหลายชนิดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันตามใจชอบได้เลย หรือหากลูกค้ามีความต้องการที่จะสั่งทำดอกไม้หน้าหีบศพแบบพิเศษก็สามารถสั่งทำกับสุริยาหีบศพได้ ในวันนี้เรามีตัวอย่างของดอกไม้หน้าหีบศพแบบต่าง ๆ ที่สุริยาหีบศพเป็นผู้จัดทำมาให้ได้ดูกัน ไปดูกันเลยค่ะว่ามีแบบอะไรบ้าง 1.ดอกไม้หน้าหีบศพแบบกอ จัดดอกไม้หน้าหีบศพแบบกอ เพื่อใช้ในการประดับหน้าหีบศพ จัดทำด้วยความประณีต ใช้ดอกไม้ที่มีความสดใหม่ จัดแต่งเป็นกอที่มีหลากหลายรูปแบบ และใช้ดอกไม้ที่มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างของดอกไม้หน้าหีบศพแบบกอ ดังนี้ ลักษณะการจัดดอกไม้ :

Read More
พิธีจำลองความตายที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นในเกาหลี

พิธีจำลองความตายที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นในเกาหลี

พิธีจำลองความตายที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นในเกาหลี             พิธีจำลองความตายที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นในเกาหลี อย่างที่ได้รู้กันว่าเกาหลีเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ที่มีคนฆ่าตัวตายเยอะ ทำให้ประเทศเกาหลีได้มีการให้บริการสำหรับการจัดงานศพให้สำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อพัฒนาจิตใจและปรับทัศนคติ นอกจากนี้ยังมีการสอนให้ได้เรียนรู้และพร้อมรับมือกับการตายแม้จะยังไม่ได้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการลดปัญหาไม่ให้เกิดการฆ่าตัวตายและให้มองเห็นถึงคุณค่าของตัวเองจึงได้มีพิธีนี้เกิดขึ้น ในวันนี้เราจะมาเล่าถึงพิธีการจำลองความตายของประเทศเกาหลีกันว่าพิธีนี้เป็นอย่างไร           อย่างที่เราได้รู้กันว่าวัฒนธรรมของเกาหลีมีความเจริญเติบโตขึ้นเร็วมาก แต่ผู้คนในเกาหลีมักจะโตมาด้วยการมีค่านิยมและความกดดันไม่ว่าจะเป็นต้องเรียนหนังสือให้ดี ทำงานให้โดดเด่น มีฐานะดีร่ำรวย

Read More
โปรโมชั่นของสุริยาหีบศพ ราคาหีบศพ ขายโลงศพ

โปรโมชั่นของสุริยาหีบศพ

โปรโมชั่นของสุริยาหีบศพ โปรโมชั่นของสุริยาหีบศพ แน่นอนว่าความตายเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ แต่จะไม่มีใครที่สามารถหลีกเลี่ยงความตายไปได้ และเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่เรารักหรือตัวเราเองนั้นจะจากไปเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการดำเนินการจัดงานฌาปนกิจ โดยทางเราสุริยาหีบศพมีโปรโมชั่นที่ให้คุณสามารถจัดงานศพได้อย่างครบครัน ดังนี้ 1.โปรโมชั่น Silver 1 ราคา 13,500 บาท จะประกอบไปด้วย หีบขอบเทพพนม ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ บริการรถรับส่ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร บุภายในผ้านวม ชุดดอกไม้รดน้ำศพ

Read More
พวงหรีดสำคัญอย่างไร

พวงหรีดสำคัญอย่างไร

พวงหรีดสำคัญอย่างไร           พวงหรีดสำคัญอย่างไร พวงหรีด หมายถึง ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ ซึ่งการนำพวงหรีดมาวางไว้เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยและให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นการแสดงความรักและคิดถึงต่อผู้ล่วงลับ โดยพวงหรีดจะเป็นการบอกกล่าวถึงช่วงที่ผู้ล่วงลับยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นการให้ที่ระลึกถึงตลอดไปถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ซึ่งจะมีการอธิบายให้เข้าใจกันได้ว่าพวงหรีดนั้น เป็นได้มากกว่าการแสดงความเสียใจ หรือการไว้อาลัย โดยพวงหรีดจะมีความสำคัญ ดังนี้ 1.เป็นตัวแทนที่ทำให้คนมาร่วมงานศพจะรับรู้ถึงสิ่งดี ๆ ที่ผู้เสียชีวิตได้ทำเอาไว้    

Read More
ประเภทของโลงศพ ขายโลงศพมากกว่า 99 รูปแบบ

ประเภทของโลงศพ

ประเภทของโลงศพ ประเภทของโลงศพ สุริยาหีบศพขายโลงศพมากกว่า 99 รูปแบบ วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงประเภทของโลงศพ ไม่ว่าจะเป็นโลงศพไทย โลงศพจีน โลงศพคริสต์ และโลงศพปรับอากาศที่นำมาใช้ในการประกอบพิธีฌาปนกิจ ซึ่งโลงศพแต่ละประเภทนั้นจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านศาสนา หรือความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ทำให้โลงศพนั้นมีหลายประเภท  โดยวันนี้เราจะมาอธิบายกันว่าโลงศพแต่ละประเภทนั้นเป็นยังไง และจะขอยกตัวอย่างของโลงศพแต่ละประเภทเพื่อให้สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน และทำให้คุณสามารถเลือกซื้อโลงศพได้อย่างตรงตามความต้องการของคุณ โลงศพไทย โลงศพของไทยนั้นจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มีรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง ดังนี้ 1.โลงศพธรรมดา เป็นโลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นสีขาวรอบ

Read More
ไขปริศนาเงินปากผี

ไขปริศนาเงินปากผี

ไขปริศนาเงินปากผี ไขปริศนาเงินปากผี “เงินปากผี” หรือ “เงินที่ใส่ปากศพของผู้ล่วงลับ” เป็นพิธีกรรมความเชื่อของคนในสมัยก่อน แต่เมื่อยุคสมัยได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป ความเชื่อเหล่านั้นก็เริ่มเลือนลางจางหายไปตามกาลเวลาจนทำให้คนในปัจจุบันไม่ค่อยมีความรู้และความเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่นัก และเด็กยุคใหม่ ๆ อาจจะเห็นพิธีนี้เพียงแต่ในละครเท่านั้น จนเกิดความสงสัยว่าเงินปากผีที่ว่านั้นมันคืออะไร? และใส่ในปากของศพเพื่ออะไร? วันนี้แอดมินเลยจะมาไขปริศนา เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ“เงินปากผี” หรือ “เงินที่ใส่ปากศพของผู้ล่วงลับ” กันค่ะ ความหมายของ “เงินปากผี” กับความเชื่อของคนไทย คนไทยในสมัยก่อนเชื่อกันว่า “เงินปากผี” เป็นเงินที่ครอบครัวหรือญาติพี่น้องของผู้ล่วงลับใส่ลงไปในปากศพผู้ตายก่อนที่จะบรรจุศพลงโลง เพื่อให้ผู้ล่วงลับนำเงินติดตัวไปใช้ในโลกหลังความตายนั่นเองค่ะ

Read More