Tag: โลงศพแบบคริสต์

โลงศพของสุริยามีดีอย่างไรมาหาคำตอบกัน

โลงศพของสุริยามีดีอย่างไรมาหาคำตอบกัน     โลงศพของสุริยามีดีอย่างไรมาหาตำตอบกัน ธุรกิจหลังความตายใครบ้างจะอยากทำ แต่ไม่ใช่กับ “สุริยาหีบศพ” ดำเนินธรุกิจหลังความตามอย่างครบวงจร (One Stop Service) มายาวนานกว่า 60 ปี ซึ่งโลงศพ หรือบ้านหลังสุดท้ายของผู้เสียชีวิตภายใต้แบรนด์สุริยาหีบศพนั้นจะมีดีอย่างไร และมีบริการอะไรบ้าง สุริยามีคำตอบให้ค่ะ   จุดเริ่มต้นของสุริยาหีบศพ ย้อนไปเมื่อ 60 ปีที่แล้ว สุริยาหีบศพ หรือ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด มีจุดเริ่มต้นมาจากคุณสมชาย สุริยเสนีย์ ซึ่งมีอาชีพเป็นผู้ช่วยผ่าศพที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อช่วยผ่าเสร็จก็มักจะมีญาติผู้เสียชีวิตมาถามหาโลงศพ และขอให้ช่วยพาไปซื้อโลงศพเป็นประจำ จึงเห็นโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเป็นได้มากกว่าการซื้อมาขายไปของโลงศพ จึงคิดผลิตโลงศพขึ้นมาเอง จนเปิดเป็นร้านค้าเล็ก ๆ ที่มีสาขาแถวพรานนก และแม้จะถูกคนในครอบครัวต่อต้าน ด้วยเห็นว่าเป็นธุรกิจอัปมงคล หรือที่คนสมัยก่อนเรียกว่างานหากินกับคนตาย แต่คุณสมชาย สุริยเสนีย์ ก็ตั้งใจสร้างธุรกิจและพัฒนาให้ดีขึ้นมาเรื่อย ๆ และได้ขยายธุรกิจสุริยาหีบศพออกไปอีกหลายสาขา นั่นเอง โลงศพของสุริยามีดีอย่างไร โลงศพของสุริยาหีบศพนั้น ได้ถูกออกแบบมาจากประสบการอันยาวนานในธุรกิจด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายโลงศพมากว่า 60 ปี โดยได้มีการพัฒนารูปแบบโลงศพให้ดูดี ดูทันสมัยขึ้น […]

Read Full Article