Tag: โลงศพ แคราย

พิธีกงเต๊ก พิธีศพตามธรรมเนียมของชาวจีน

พิธีกงเต๊ก พิธีศพตามธรรมเนียมของชาวจีน     พิธีกงเต๊ก พิธีศพตามธรรมเนียมของชาวจีน สุริยาหีบศพ ขายโลงศพแบบครบวงจร  ในละครเลือดข้นคนจากเราจะเห็นมีการจัดพิธีศพตามธรรมเนียมจีน หรือที่เรียกกันว่า “พิธีกงเต๊ก” ให้กับอากง ซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์ ซึ่งพิธีกงเต๊กถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณ และได้สืบทอดธรรมเนียมนี้มานานนับพันปี พิธีกงเต๊กนั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อ 3 อย่างด้วยกัน คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาเต๋า และลัทธิขงจื๊อ โดยการจัดพิธีกงเต๊กไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนัก เพราะผู้ที่จะรับพิธีกงเต๊กได้จะต้องมีชีวิตตั้งแต่อายุ 70 ปีขึ้นไป และจะต้องเสียชีวิตตามธรรมชาติ หรือเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และจะต้องแต่งงานมีลูกหลานมาก แต่ถ้าเสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี เรียกว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และเสียชีวิตแบบไม่ปกติกซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม หรือฆ่าตัวตาย ก็จะไม่มีการจัดพิธีกงเต๊ก นั่นเอง สำหรับธรรมเนียมการจัดพิธีศพแบบจีนนั้น จะต้องนิมนต์พระสงฆ์จีนหรือซินแสมาเป็นผู้ประกอบพิธี ทั้งนี้พระสงฆ์ที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีกงเต๊กจะมี 2 นิกายด้วยกัน คือ พระสงฆ์จีนนิกาย และพระสงฆ์จีนอนัมนิกายแห่งประเทศไทย (พระญวน) ซึ่งการประกอบพิธีกงเต๊กจะเริ่มนับจากวันที่เสียชีวิตแล้วนำมาประกอบพิธีในวันแรก โดยวันที่สวดวันแรกนั้นจะเรียกว่า “ชิวอิก” หลังจากนั้นจะนับไป 7 วัน ซึ่งวันที่ 7 จะถือว่าเป็นวันที่ต้องทำพิธีชุกซัว (วันส่งศพ) […]

Read Full Article